Chính tả 1

Chính tả 1

Tuần 10. Cây bàng

4/10/2015 10:32:38 AM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/7/2015 8:21:59 AM

Tuần 5. Quà của bố

4/7/2015 8:21:32 AM

Tuần 6. Mời vào

4/7/2015 8:21:04 AM

Tuần 6. Hoa sen

4/7/2015 8:20:43 AM

Ngưỡng cửa

4/1/2015 8:17:28 AM

Mèo con đi học

4/1/2015 8:16:09 AM

Tuần 6. Mời vào

3/31/2015 5:03:58 PM

Tuần 6. Hoa sen

3/31/2015 5:01:43 PM

Tuần 8. Ngưỡng cửa

3/31/2015 5:00:01 PM

Bài 4 : Chính tả

3/11/2015 3:18:46 PM

Chính tả: Tặng cháu

3/1/2015 7:40:31 AM

Tuần 1. Trường em

2/28/2015 9:30:55 AM

Chính tả: Ngôi nhà

1/21/2015 3:08:13 PM

Tuần 1. Trường em

12/30/2014 8:12:10 PM

chính tả lớp 1: tặng cháu

11/3/2014 9:23:03 PM

chính tả: tặng cháu lớp 1

11/1/2014 11:20:06 PM

Chinh ta Lop 1 Tuan 30 Chuyen o lop

10/23/2014 2:09:38 PM

chính ta cái bống lop 1

10/6/2014 9:24:29 PM

chính tả Quà của bố

10/3/2014 9:43:31 PM

chính tả lớp 1 Ngôi nhà

5/26/2014 2:05:15 AM

Chính tả: Chuyện ở lớp

5/23/2014 10:05:58 AM

Chính tả: Bàn tay mẹ

5/11/2014 3:05:48 AM

chinh ta

4/28/2014 4:04:08 AM

Chinh ta: Bac dua thu

4/28/2014 2:04:16 AM

Chính tả: Ngưỡng của

4/20/2014 10:05:29 PM

Chinh ta: Lũy tre

4/15/2014 7:04:06 AM

chinh ta: ke cho be nghe

4/12/2014 9:04:55 AM

Chinh ta: Nguong cua

4/8/2014 8:04:37 AM

Chinh ta HOA SEN

4/6/2014 8:04:41 AM

CAU DO - con ong

4/6/2014 7:04:46 AM

Chinh ta 1- CAU DO con ong

4/6/2014 7:04:16 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:52 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:50 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:47 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:31 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:13 AM

Tiếng việt 1

4/4/2014 8:04:02 AM