Chính tả 2

Chính tả 2

chinh ta nghe viet kho bau

3/24/2015 10:39:03 AM

Tuần 28. Nghe-viết: Kho báu

3/19/2015 5:05:17 PM

Chính tả "Trâu ơi"

3/11/2015 9:24:17 AM

chính tả : Bé nhìn biển

1/26/2015 7:49:16 PM

chính tả Tuần 21

1/26/2015 7:46:56 PM

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

1/19/2015 9:12:01 PM

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

1/11/2015 4:23:59 PM

bai bong hoa niem vui

12/23/2014 12:56:49 PM

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

12/3/2014 8:53:36 AM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

11/27/2014 8:30:52 AM

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

11/27/2014 8:04:50 AM

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

11/18/2014 3:44:08 PM

Bà cháu

11/3/2014 8:01:01 AM

Chính tả Bài Bé Hoa

11/1/2014 7:24:26 PM

chinh ta Ngay le lop 2

10/31/2014 10:40:20 AM

CHÍNH TẢ

10/30/2014 4:09:21 PM

CHINH TA BAI TIM NGOC

10/29/2014 3:33:45 PM