Chính tả 2

Chính tả 2

Tuần 16. Nghe-viết: Trâu ơi!

7/22/2017 4:08:42 PM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

7/22/2017 3:00:25 PM

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

7/22/2017 2:59:41 PM

Tuần 12. Tập chép: Mẹ

7/19/2017 9:52:05 PM

Tuần 11. Tập chép: Bà cháu

6/18/2017 12:10:21 PM

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

6/6/2017 11:23:02 AM

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

4/27/2017 8:43:59 PM

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

4/27/2017 8:35:10 PM

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

4/27/2017 8:28:49 PM

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

4/8/2017 10:40:21 PM

Tuần 24. Nghe-viết: Voi nhà

3/25/2017 6:43:47 PM

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

3/25/2017 3:21:19 PM