GD QP-AN 11

GD QP-AN 11

BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK

10/29/2014 8:28:19 AM

BIÊN GIỚI QUỐC GIA

10/29/2014 8:27:38 AM

QUẢN LÝ BIỂN ĐẢO

6/14/2014 1:06:14 AM

quoc phong 11

6/9/2014 11:20:09 PM

biên giới hải đảo

12/13/2013 10:49:29 PM

bảo vệ biên giới quốc gia

12/13/2013 9:55:45 PM

gioi thieu sung TLAK

6/15/2013 12:58:42 PM

Kỹ thuật bắn súng AK và CKC

4/15/2013 10:04:05 AM

bài giảng GDQP 11

1/6/2013 9:01:22 AM

bai 4: Sung AK GIANG chinh thuc 2003

12/17/2012 11:36:29 PM

luật Biên giới quốc gia

12/16/2012 8:18:42 PM

gdqpan11-bai7

9/22/2012 11:42:00 AM