Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hình học 12 Nâng cao

PPTĐ trong KG

4/16/2015 8:48:40 AM

Bai tap mat cau

11/26/2014 11:10:00 AM

Luyen tap tiet 1(PTDT trong Oxyz)

3/24/2013 8:54:26 PM

phép doixung qua mpH12nc

9/7/2012 9:38:54 PM

Bai thao giang

3/12/2012 9:10:05 PM

mat cau

2/8/2012 7:40:04 PM

thao giang mat tru- Đ. Oanh

2/8/2012 7:02:11 AM

bai tap the tich khoi da dien

1/19/2012 5:23:26 AM

Tich co huong cua 2 vector-NC

12/16/2011 7:54:54 PM

Chương II Hình học 12 NC

11/22/2011 8:14:18 PM

Chuong II MAT TRON XOAY

11/6/2011 8:11:37 AM

Mặt cầu

10/21/2011 8:15:51 AM

MAT NON TRON XOAY DAY DU CARBI

8/30/2011 2:59:51 PM

Mặt cầu

8/9/2011 4:13:07 PM

phương trình mặt phẳng

3/21/2011 12:01:29 PM

mat tron xoay

3/18/2011 6:58:03 PM

matnon,hinhnon,khoinon

12/3/2010 7:39:24 PM

Mặt cầu nâng cao

11/22/2010 9:21:00 PM

HA mặt cầu khối cầu

11/12/2010 2:13:57 PM

mặt cầu- khối cầu

11/11/2010 2:11:21 PM

The tich khoi da dien (NC)

11/5/2010 10:05:49 PM