Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

3/17/2018 9:00:19 AM

hiđro sunfua

10/29/2014 9:39:56 PM

Bài 30. CLO

8/22/2014 10:47:02 PM

Hidro sunfua NC10

7/24/2014 5:07:40 AM

Thảo-Cân bằng hóa học

4/20/2014 4:04:19 AM

MOM

4/5/2014 5:11:13 PM

Bai. Ozon va Hidropeoxit

3/17/2014 9:56:08 AM

Bài 30 : CLO

11/28/2013 1:28:10 PM

lai hóa obitan

11/1/2013 10:27:17 PM

lai hoá-tiet 1

10/29/2013 4:21:33 PM

oxi

9/15/2013 7:50:31 PM

Tiết 70: điều chế SO2

3/29/2013 4:44:39 PM

OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

3/16/2013 4:27:55 PM

Bải giảng điện tử

12/26/2012 3:12:49 AM

bai lien ket cong hoa tri

12/26/2012 3:12:48 AM

Bai axit sunfuric

12/26/2012 3:12:43 AM

bai giang qua hay

12/26/2012 3:12:22 AM

Hóa 11 H2S

12/25/2012 1:12:56 AM

Bài 23: Liên kết kim loại

12/20/2012 11:12:35 AM

Bài 25 : Brom và I-ốt

11/17/2012 5:21:36 PM

liên kết CHT

11/7/2012 8:11:53 AM

BAI DONG VI HOA 10

10/2/2012 10:16:53 PM

hoa hoc

8/31/2012 5:53:44 PM

Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

8/29/2012 9:12:06 PM

bài 23: liên kết hóa học

5/20/2012 9:06:49 PM