Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 12 Nâng cao

lop 2

2/1/2018 5:04:49 AM

lop 12

2/1/2018 4:58:58 AM

Bài 13. Peptit và protein

11/11/2017 9:43:08 PM

Acid carboxylic

6/27/2017 7:47:51 AM

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

5/18/2017 9:45:22 PM

bài sắt hóa học 12

6/29/2014 12:07:35 PM

chuyên đề Hóa

4/2/2014 9:04:01 AM

bài vật liệu polime tiết 2

3/16/2014 10:06:38 AM

Bài 49: Phân biệt anion

2/11/2014 1:05:09 PM

HỢP CHẤT CỦA NATRI

11/12/2013 2:22:44 PM

Môi trường

4/22/2013 9:56:30 AM

Tiết 64 bài 40 SẮT

3/26/2013 1:03:48 AM

sự điện phân

3/1/2013 10:03:14 PM

oxit sắt (III)

2/25/2013 4:46:27 PM

bài 28: KIM LOẠI KIỀM

1/30/2013 10:57:32 PM

Sắt -12NC

1/19/2013 11:28:53 PM

Một số hợp chất của Fe

1/18/2013 8:41:56 AM

Xenlulozo

1/5/2013 8:01:00 AM

Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

12/26/2012 3:12:48 AM

Kim loại kiềm

12/19/2012 3:12:37 AM

Nhôm

12/19/2012 3:12:00 AM

Kim loại kiềm

11/26/2012 9:21:25 AM

Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

11/23/2012 8:50:59 PM

Kim loại kiềm thổ

11/8/2012 10:59:21 PM

AMINO AXIT

11/8/2012 8:01:17 AM

Giao an dien tu

11/1/2012 9:13:03 AM

Vật liệu polime

10/25/2012 6:25:40 AM

Vật liệu polime-12NC (tiết 1)

10/18/2012 9:10:52 PM

vật liệu polime -Cao su

10/14/2012 2:12:37 PM

Bài 17. phần IV: KEO DÁN

10/7/2012 6:54:41 AM

hop chat KL kiem

9/29/2012 9:09:01 AM