Chào mừng các thầy cô về tham dự tiết dạy.
Giáo viên:Tô Thị Tú Anh
Lớp : 4 A
Luyện từ vào câu
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy tìm 3 từ cùng nghĩa với “ dũng cảm”.
Thế nào là gan dạ?
Anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm…
Gan dạ là không sợ nguy hiểm.
Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Và nêu tác dụng của mỗi câu
( dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật )
Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.
Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu


Luyện tập về câu kể: Ai là gì?
Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Và nêu tác dụng của mỗi câu ( dùng đểgiới thiệu hay nhận định về sự vật )
a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.
Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.
Dùng để giới thiệu
Dùng để nhận định
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Dùng để giới thiệu
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


c) Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Dùng để nhận định
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.
Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.
Câu kể Ai là gì ?
Tác dụng
Dùng để giới thiệu
Dùng để nhận định
b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.
Dùng để giới thiệu
c) Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Dùng để nhận định
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Và nêu tác dụng của mỗi câu ( dùng đểgiới thiệu hay nhận định về sự vật )Bài 2 : Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được .
a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.
Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.
b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.
c)Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
CN
CN
CN
VN
VN
VN
CN
VN
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


Bài 3 :
Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm.
Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì ?
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?


HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN
ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRÃI
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Chúc các em học giỏi
TIẾT HỌC KẾT THÚC