Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng :
- Mẹ mời sứ giả vào đây cho con !
THÁNH GIÓNG
1. Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì?
2. Cuối câu in nghiêng có dấu gì?
3/ Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy.

- Cậu cho mình mượn quyển vở này nhé!


An ơi, cho tớ mượn quyển vở.
- Hà ơi, cho mình mượn quyển vở của cậu một lát nhé!
Thảo luận nhóm đôi 2 phút
sắm vai 1 bạn mượn vở
một bạn cho mượn vở.
Các câu trên được dùng để làm gì?
Cuối các câu khiến thường có dấu gì ?
1. Câu khiến (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn… của người nói, người viết với người khác.
Ghi nhớ:
2. Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm.
THẢO LUẬN NHÓM 4 LÀM BÀI TẬP 1
5 PHÚT
1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau :
Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta !
b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng:
- Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu !
c) Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói:
- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !
d) Ông lão nghe xong, bảo rằng:
- Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.
b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng:
- Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu !
Dựa vào tranh minh họa cho biết các đoạn trích trên có trong những câu chuyện nào?
2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em.
Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết.
(Tiếng Việt 4, tập2, trang 53 )
Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.
(Bài 2a, trang 96 Toán 4)
Hãy nói cho ta biết vì sao cháu cười được !
(Bài Vương quốc vắng nụ cười, trang 143 Tiếng Việt 4)
3. Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với
anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo).
- nói với bạn:
Bạn làm ơn cho tớ mượn cái bút !
- nói với anh, chị:
Em xin phép thầy cho em vào lớp.
- nói với thầy, cô giáo:
Chị ơi, cho em mượn con gấu bông của chị một lát nhé !
Câu nào là câu khiến?
1. Quyển truyện của bạn hay lắm.
2. Chị cho em mượn quyển truyện một lát nhé!
3. Bạn có thể cho mình mượn cây bút của bạn được không?
Trò chơi: AI NHANH AI ĐÚNG
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
CHÚC QUÝ THẦY, CÔ GIÁO SỨC KHOẺ