CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong

bài giảng điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       7      0
Ngày đăng 2010-11-12 18:42:41 Tác giả Nhiên Nguyễn Văn loại .ppt kích thước 9.23 M số trang 61
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌCCó thể phân chia các chỉ số theo 3 nhóm41. Năng lực xây dựng Bảng mô tả công việc cho từng vị trí trong nhà trường61. Năng lực sử dụng CNTT trong phát triển chuyên môn cho bản thân và người khác61. Năng lực sử dụng CNTT trong phát triển chuyên môn cho bản thân và người khácTỔNG HỢP Ý KiẾN VỀ CÁC CHỈ SỐ GS,ĐG (Nhóm HT)Lĩnh vực: Hoạt động tổ chức và quản lýTiêu chí: Quản lý hành chínhTỔNG HỢP Ý KiẾN VỀ CÁC CHỈ SỐ GS,ĐG (Nhóm Phòng, S

 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong - 1
 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong - 2
 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong - 3
 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong - 4
 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

HỆ THỐNG CHỈ SỐ
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC
Có thể phân chia các chỉ số theo 3 nhóm
41. Năng lực xây dựng Bảng mô tả công việc cho từng vị trí trong nhà trường
61. Năng lực sử dụng CNTT trong phát triển chuyên môn cho bản thân và người khác
61. Năng lực sử dụng CNTT trong phát triển chuyên môn cho bản thân và người khác
TỔNG HỢP Ý KiẾN VỀ CÁC CHỈ SỐ GS,ĐG (Nhóm HT)
Lĩnh vực: Hoạt động tổ chức và quản lý
Tiêu chí: Quản lý hành chính
TỔNG HỢP Ý KiẾN VỀ CÁC CHỈ SỐ GS,ĐG
(Nhóm Phòng, Sở)
7
Lĩnh vực: Hoạt động tổ chức và quản lý
Tiêu chí: Quản lý hành chính
CÁC CHỈ SỐ ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG
1. MĐ và nhu cầu học tập của HS, kỳ vọng của GĐ
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
4. Tình hình kinh tế - xã hội
M.tả
M.đích
Cách đo
T.tin
11. Mức độ ủng hộ, đóng góp các nguồn lực cho GD
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
90. Sử dụng kết quả HT của HS vào việc điều chỉnh CT và PPGD
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
95. Tỉ lệ GV thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
103. Tỉ lệ GV không hài lòng với công việc
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
110. Các biện pháp khuyến khích giáo viên phát huy sáng tạo, đổi mới PPDH
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
124. Bồi dưỡng HS giỏi và HS yếu kém
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
131. Tổ chức thực hiện công tác PCGD
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
150. Tính sẵn sàng của HS sau khi ra trường
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
154. Hiệu quả thu hút các nguồn lực để phát triển nhà trường
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
157. Uy tín của nhà trường trong cộng đồng tăng lên
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
CÁC CHỈ SỐ ĐỊNH TÍNH
8. Mức độ phân cấp quản lý trong giáo dục
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
13. Sứ mạng, tầm nhìn và MT chiến lược của NT
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
TRƯỜNG THPT DL NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TẦM NHÌN: Trở thành một hệ thống trường giáo dục có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế; Đào tạo những con người mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được sự phát triển mở cửa của đất nước
SỨ MỆNH: Giúp các học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình, với một văn hoá giáo dục hiện đại, với những cách thức giao tiếp, truyền đạt mới mẻ, là thành phần tiên phong cho việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Quốc gia Việt Nam
Trường Đại học Đông Á
15. Cơ cấu tổ chức trong nhà trường
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
63. Hoạt động của Hội đồng trường
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
65. HĐ của Ban đại diện CMHS và các TC khác
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
67. Hệ thống giám sát, đánh giá nội bộ
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
69. Hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
72. Công khai thông tin về các kì thi hoặc xét tuyển
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
76. Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
82. QL và SD thư viện, trang TBị và ĐDDH
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
86. Hoạt động của các tổ chuyên môn
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
88. KT, GS hoạt động GD và thực hiện QCCM
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
107. Mức độ khai thác và xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
114. Quản lý quá trình học tập trên lớp của HS
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
CÁC CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG
19. Tỉ lệ tuyển sinh (tinh, thô)
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
Ví dụ: Cách tính tỉ lệ tuyển sinh (tinh, thô)
Ví dụ: Cách tính tỉ lệ nhập học (tinh, thô)
24. Tỉ lệ học sinh / lớp
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
27. Độ tuổi,Thâm niên giảng dạy và QL của CBQL
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
28. Tỉ lệ CBQL đã qua bồi dưỡng NVQL, LLCT
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
31. Tỉ lệ học sinh / giáo viên
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
35. Tỉ lệ GV chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
40. Cơ cấu GV chia theo chuyên môn đào tạo
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
42. Số lượng, trình độ CM của CB, NV kỹ thuật
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
44. Ngân sách NN chi TX tính bình quân trên đầu HS
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
46. Các nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
Cs49. Mật độ xây dựng
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
51. Bình quân số m2 phòng học văn hóa trên đầu HS
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
54. Khối phòng phục vụ học tập
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
56. Khối các công trình phụ trợ khác
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
80. Tỉ lệ chi chuyên môn nghiệp vụ/ tổng chi
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
56
Slide 56
Cách tính:
Tỉ lệ chi chuyên môn nghiệp vụ/tổng chi =
(Tổng chi chuyên môn NV/tổng chi TX)× 100 (%) =
(288/2400)*100 = 12%.

Ví dụ: Tính tỉ lệ chi chuyên môn nghiệp vụ/tổng chi
Bài toán:
Tổng chi thường xuyên trong năm: 2 400 triệu
Tổng chi chuyên môn nghiệp vụ: 288 triệu
Tỉ lệ chi chuyên môn nghiệp vụ/tổng chi là bao nhiêu?
134. Kết quả XL học tập, cuối năm học và cuối cấp học
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
148. Hiệu quả đào tạo trong
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả
59
Slide 59
Hệ số hiệu quả trong của cấp tiểu học =
(TL lên lớp 1)*(TL lên lớp 2)*(TL lên lớp 3)*(TL lên lớp 4)*(TL lên lớp 5)*
(1 + TL lưu ban lớp 1 + TL lưu ban lớp 2 + TL lệ lưu ban lớp 3 + TL lưu ban lớp 4 + TL lưu ban lớp 5).

* Ngoài ra, có thể dùng công thức tính toán chi tiết của Unesco.
Cách tính hiệu quả đào tạo trong ở bậc Tiểu học

60
Slide 60
Ví dụ: Tính hiệu quả đào tạo trong

Hiệu quả đào tạo trong của Tiểu học năm học 2007- 2008 =
(97,11% x 98,17% x 98,19% x 97,79% x 97,64%) x
(1 + 2,46 %+ 1,50% + 1,66% + 1,75% + 1,21%) = 97,04 %.
(với giả định số HS chuyển đi bằng số HS chuyển đến).
152. Mức độ giảm bất bình đẳng đối với các đối tượng: giới tính, dân tộc, thuộc diện CĐCS sách...
T.tin
Cách đo
M.đích
M.tả

Nguồn:Nhiên Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.png01bc_htcs_24_07_09_Huong2003.ppt[9.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ezn8vq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-12 18:42:41
Loại file
ppt
Dung lượng
9.23 M
Trang
61
Lần tải
8
Lần xem
7
bài giảng điện tử CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong
  Ngữ văn
  CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 0

 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong
  Tài liệu cho CBQL
  CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu cho CBQL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2010

  Xem: 0

 • CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong
  Ngữ văn
  CBQL-He thong chi so ĐG CL HD truong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 8

 • HD SD BỘ TC ĐG CL TRƯỜNG PT
  Tập huấn
  HD SD BỘ TC ĐG CL TRƯỜNG PT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2011

  Xem: 0

 • He thong chi so
  Ngữ văn
  He thong chi so

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2010

  Xem: 0

 • He thong chi so
  Ngữ văn
  He thong chi so

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2010

  Xem: 0

 • He thong chi so
  Tài liệu cho CBQL
  He thong chi so

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu cho CBQL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 0

 • HD ĐG THTT_HSTC
  Văn bản chuyên môn
  HD ĐG THTT_HSTC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Văn bản chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2012

  Xem: 0

 • ke hoach tu dg cl gd
  Giáo án khác
  ke hoach tu dg cl gd

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2009

  Xem: 56

 • HN DN: XD chỉ số ĐG trường học.
  Toán 10
  HN DN: XD chỉ số ĐG trường học.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2010

  Xem: 8