Play a game
Đại chiến Doraemon
Loading
CONTINUE
Back to menu
Nobita
Next
LEVEL 1
NOBITA VS DORAEMON
vs
Loading
Play
LEV 2
LEV 1
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Level next
LEV
2
Exp:
/25
0
25
3
/50
NEXT
LEVEL 2
NOBITA VS SUNEO
VS
LOADING
Next
LEV 3
LEV 1
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Level next
LEV 3
Exp:
0
/50
30
Next
LEVEL 3
NOBITA VS NOBITA
VS
LOADING
Next
LEV 3
LEV 2
Lần đầu tiên tớ được đấu với bản thân đấy!
Zẹt zẹt
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Level next
LEV
3
Exp:
/50
30
50
4
/75
10
Next
LEVEL 4
NOBTA VS DORAMI
VS
LOADING
Next
LEV 4
LEV 4
Camê
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Level next
LEV 4
Exp:
/ 75
10
45
Next
LEVEL 5
NOBITA VS JAIAN
VS
LOADING
Next
LEV 4
LEV 4
Hài đấy Jaian
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Level next
LEV
4
Exp:
40
/ 75
75
/max
0
5
Next
LEVEL 6
NOBITA VS SHIZUKA
VS
LOADING
Next
LEV 5
LEV 5
PLAYER 1:WINNER
PLAYER 2:LOSE
Kết quả
VICTORY
TUYỆT VỜI QUÁ NGƯỜI QUE
Bạn hãy đón chơi phần phiên bản 1.1
nguon VI OLET