TỔ MỘT XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN
DOAN GIANG DONG
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG
HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
CHỦ ĐỀ CỦA HÔM NAY LÀ:
CHÚNG TA CÙNG KHỞI ĐỘNG
ĐÔI CHÚT NÀO!!!!
Nước
Nhớ
Uốn
Nguồn
mòn
Nước
Chảy
đá
mệnh
Gặp
Vừa
thì
mãi
ăn
đi
Người
Phải
thành
thì
Nửa
mưa
đông
Học
Học
hoc

gáy
nhay
nháy
Chớm
dài
núi
giăng
Sắt
lũy
Thuyền
Lụy
sông

nên
Việc
làm
Lớn
Lớn
Bằng
Cực
không
Người
Người
Chực
mâm
cơm
hay
Học
vóc
cóc
Nghiến
mưa
đang
Nắng
răng
thành
mây
giá
hanh
Vừa
lành
Hiền


ghét
nhau
khéo
tài
Chữ
Chữ
mãi
Uống
Nước
Nhớ
Nguồn
Nước
Chảy
đá
mòn
Học
Học
Nữa
Học
mãi
Chớm
đông
nhay
nháy

gáy
thì
mưa
núi
giăng
thành
lũy
Sắt
dài

sông
nên
Phải
Lụy
Thuyền
Người
Lớn
làm
Việc
Lớn
Người
đi
không
Cực
Bằng
Người
Chực
mâm
cơm
ăn
vóc
Học
hay
cóc
Nghiến
răng
Nắng
thì
mưa
đang
mây
thành
Vừa
hanh
Vừa
giá

Hiền
Gặp
lành
Chữ
tài
Chữ
Mệnh
khéo

gét
nhau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Tổ1
Tổ 2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

PHẦN 2

TRÌNH BÀY NHỮNG DÒNG CẢM XÚC
CỦA MÌNH VỀ THẦY CÔ

PHẦN TỰ TÌM HIỂU:
1/ Vì sao nhân dân ta lại nói :
" không thầy đố mày làm nên" ?
2/b?n hiểu như thế nào về đạo nghĩa thầy trò trong câu "Nhất tự vi sư - bán tự vi sư" ?
1. Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
- Dân tộc ta rất coi trọng việc học tập, bởi muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải học.
- Những người có học thức bao giờ cũng được xã hội quý trọng.
- Thế hệ đi trước phải luôn chăm lo giáo dục cho các thế hệ sau, luôn luôn động viên và tạo điều kiện cho con cháu học tập.
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta vẫn duy trì việc dạy – học và đời nào chúng ta cũng có những tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.
- Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca đúc kết nhiều kinh nghiệm về phương pháp dạy – học.
- Đảng và nhà nước coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
- Câu tục ngữ khẳng định vai trò của người
thầy trong việc học tập của mỗi người : khơng cĩ th?y
D?y b?o thì ngu?i h?c trị khơng l�m du?c gì
- Với lối nói thậm xưng, câu tục ngữ đã nhấn
mạnh vai trị tuy?t h�o khơng th? thi?u c?a ngu?i
th?y
( dù là học văn hóa hay học nghề ).
Vì sao nhân dân ta lại nói :
"Không thầy đố mày làm nên"?
Chúng ta phải ca ngợi công lao của thầy cô giáo như thế nào?
- Truyền thụ tri thức, nâng cao vốn hiểu biết cho HS.
- Chăm lo giáo dục, đạo đức, lối sống, thể chất…để HS trở thành những người phát triển toàn diện, có ích cho gia đình, xã hội.
- Góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS.
Phần thi về truyền thống hiếu học của dân tộc VN
4/ Theo b?n h?c sinh ng�y nay c?n ph?i cĩ d?c tính tơn su tr?ng d?o v� hi?u h?c hay khơng vì sau?

Ch�c c�c b?n
M�i m�i l� nh?ng ngu?i h?c trị t?t
cham ngoan, h?c gi?i
H�y nh? r?ng:
ch�ng ta s? khơng bao gi? l�m bu?n th?y cơ gi�o
nguon VI OLET