Trường Tiểu học Long Thành A
GV: Nguyễn Thị VINH
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TI
SINH HOAT LỚP

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC LONG THÀNH A
Chủ điểm
Hoà bình và hữu nghị
H?at d?ng : Hỏt vui - hỏt ti?p-van ngh?
Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
1. Sơ kết tuần 29
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
2. Xây dựng phương hướng tuần 30:
1. Học tập: 100% Đi học đều, đúng giờ, học bài và làm đầy đủ, thường xuyên trao đổi nội dung học tập, tích cực xây dựng bài.
2. Nề nếp: 100% Nói năng chuẩn mực, lễ phép. Thái độ hòa nhã. Thực hiện tốt giờ tự quản, xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc.
3. Hoạt động khác:
a.Vệ sinh, lao động: 100% Trực nhật tốt, Không ăn quà vặt, chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
b. Phong trào: 100% tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, của lớp và của Liên Đội. Tham gia phong trào làm mô hình sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
3. Sinh hoạt theo chủ điểm:
1. Mừng đất nước giải phóng.
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
2. Tài năng: Sưu tầm tranh, ảnh, thơ, nhạc, địa chỉ đỏ kỷ niệm ngày 30/4.
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
3. Sinh hoạt theo chủ điểm:
1. Mừng đất nức giải phóng.
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
Đố vui
Một võ tướng triều Nguyễn đã cùng với 27 nghĩa binh hy sinh tại Long Thành năm (1861), ông là ai?  
Nguyễn Đức Ứng
Dõy l� tờn m?t b?n, noi Bỏc H? ra di tỡm du?ng c?u nu?c?
Bến Nhà Rồng
Tình cảm trong sáng
Yêu chuộng hòa bình
Lại rất thông minh
Được người yêu mến
Là chim gì?
Chim bồ câu
Ai là người cắm lá cờ trên dinh Độc Lập trong thời khắc lịch sử ngày 30.4.1975?
Bùi Quang Thuận
Tìm một thành ngữ, tục ngữ nói về tình đoàn kết, hoà bình?
Kề vai sát cánh (Bốn biển là nhà…)
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
2. Tài năng: Sưu tầm tranh, ảnh, thơ, nhạc kỷ niệm ngày 30/4.
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
* Trưng bày sản phẩm theo tổ:
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2021
Sinh hoat lớp
* Trưng bày sản phẩm theo tổ:
Chủ điểm: HOÀ BÌNH - HỮU NGHỊ
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, CÔ LUÔN MẠNH KHỎE VÀ THÀNH CÔNG.
TIẾT HỌC KẾT THÚC


Ngày 5/6/1911
Lâu đài Himeji – Nhật Bản
Kim tự tháp Kheops – Ai Cập
Vạn lí trường thành - Trung Quốc
Phố cổ Hội An - Việt Nam
nguon VI OLET