KíNH CHàO
QUý THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH
TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở Mỹ THọ
TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở Mỹ THọ
rung chuông vàng
KHốI 8
Năm học: 2017 - 2018
PHòNG GIáO DụC - ĐàO TạO PHù Mỹ
HộI THI
Hội thi gồm 3 phần
rung chuông vàng
Luật chơi : Vòng 1
Thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án dạng ABCD, thời gian trả lời mỗi câu hỏi trong 15 giây. Hết thời gian quy định tất cả thí sinh đều giơ kết quả lên bằng bảng con, thí sinh có kết quả đúng được ghi 10 điểm.
Kết thúc vòng 1 Ban tổ chức tổng kết điểm và thông báo kết quả cho từng thí sinh. Tất cả các thí sinh đều được tham gia vòng thi tiếp theo.
TRƯỜNG THCS MỸ THỌ - RUNG CHUÔNG VÀNG -

VÒNG 1
Nhân vật ông Giáo giữ vai trò gì
trong truyện Lão Hạc
A. Người kể chuyện
B. Người tham gia vào câu chuyện
C. Người chứng kiến câu chuyện
D. Người được nghe lại câu chuyện
Đã hết 15 giây
CÂU 1

VÒNG 1

Kết quả của phép tính là:

A.

B.

C.

D.
Đã hết 15 giây
CÂU 2

VÒNG 1
Choose the best answer (A, B, C or D)
Nam has to cook dinner …………..
A. themselves
B. herself
C. himself
D. yourself
Đã hết 15 giây
CÂU 3

VÒNG 1
Cho hai hợp chất có công thức là: XH2 và YCL3.
Công thức hóa học của hợp chất gồm X và Y?
A. XY2
B. X2Y
C. X2Y3
D. X3Y2
Đã hết 15 giây
CÂU 4

VÒNG 1
Nhà văn nào được Nguyễn Tuân coi là
“(qua tác phẩm của mình) đã xui người
nông dân nổi loạn”
A. Nam Cao
B. Nguyên Hồng
C. Thanh Thịnh
D. Ngô Tất Tố
Đã hết 15 giây
CÂU 5

VÒNG 1
Quốc gia nào sau đây có sản lượng lúa gạo
đứng đầu Châu Á
A. Thái Lan
B. Việt Nam
C. Trung Quốc
D. Ấn Độ
Đã hết 15 giây
CÂU 6

VÒNG 1
Máu sau khi đã thải CO2 và lấy O2 ở phổi
được vận chuyển về ngăn nào của tim?
A. Tâm nhĩ phải
B. Tâm thất phải
C. Tâm nhĩ trái
D. Tâm thất trái
Đã hết 15 giây
CÂU 7

VÒNG 1
Bóng đá là môn thể thao Vua. Vậy môn
thể thao nào là Nữ Hoàng?
A. Võ thuật
B. Bơi lội
C. Cầu long
D. Điền kinh
Đã hết 15 giây
CÂU 8

VÒNG 1
Phát minh được coi là quan trọng nhất
A. Phát minh ra máy kéo sợi
B. Phát minh ra máy dệt
C. Phát minh ra máy hơi nước
D. Cả 3 phát minh trên
Đã hết 15 giây
CÂU 9
VÒNG 1
Hình cắt là hình biểu diễn vật thể ở:
A. Trước mặt phẳng cắt
B. Sau mặt phẳng cắt
C. Trên mặt phẳng cắt
D. Dưới mặt phẳng cắt
Đã hết 15 giây
CÂU 10

VÒNG 1
Bài hát “Quốc Ca” còn có tên gọi
khác là gì? Do ai sáng tác
A. Tiến Quân Ca – Trịnh Công Sơn
B. Tiến Quân Ca – Trương Quang Lục
C. Tiến Quân Ca – Văn Cao
D. Tiến Quân Ca – Trần Hoàn
Đã hết 15 giây
CÂU 11

VÒNG 1
How many communes and towns are
there in Phu My District?
A. 16 communes, 3 towns
B. 16 communes, 2 towns
C. 17 communes, 2 towns
D. 17 communes, 2 towns
Đã hết 15 giây
CÂU 12
VÒNG 1
Tính: 20172 – 20182 bằng:
A. 1
B. 2017
C. 2018
D. -4035
Đã hết 15 giây
CÂU 13
VÒNG 1
Sông nào sau đây chảy theo hướng
từ Nam lên Bắc
A. Trường Giang
B. Mê Kông
C. Hoàng Hà
D. Ô - bi
Đã hết 15 giây
CÂU 14

VÒNG 1
Trong các cuộc cách mạng sau, cuộc
cách mạng nào không phải cuộc CMTS
A. Cách mạng tháng 10 Nga 1917
B. Cách mạng Pháp (1789)
C. Cách mạng Mĩ (1775)
D. Cách mạng Anh (1640)
Đã hết 15 giây
CÂU 15
VÒNG 1
Ngoa dụ, thậm xưng, khoa trương là
cách gọi khác của biện pháp tu từ nào?
A. Nói giảm nói tránh
B. Nói quá
C. So sánh
D. Chơi chữ
Đã hết 15 giây
CÂU 16
VÒNG 1
Nước nặng nhất ở bao nhiêu oC.
A. 0oC
B. 4oC
C. 50oC
D. 100oC
Đã hết 15 giây
CÂU 17
VÒNG 1
Choose the best answer (A, B, C or D)
to complete the following sentence:
We can easily find the ............. under
the sink in the kitchen.
A. armchair
B. cushion
C. bookshelf
D. saucepan
Đã hết 15 giây
CÂU 18

VÒNG 1
Xương dài ra là nhờ:
A. Màng xương
B. Thân xương
C. Sụn tăng trưởng
D. Đầu xương
Đã hết 15 giây
CÂU 19

VÒNG 1

Cho tứ giác ABCD có AC BD và AC = BD.
Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của
AB, BC, CD, DA. Khi đó tứ giác EFGH là hình gì?
A. Hình chữ nhật
B. Hình thoi
C. Hình vuông
D. Hình bình hành
Đã hết 15 giây
CÂU 20
Luật chơi : Vòng 2
Các thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi tự luận có đáp án ngắn gọn. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi trong 30 giây. Hết thời gian quy định tất cả thí sinh cũng đều giơ kết quả lên bằng bảng con, thí sinh có kết quả đúng được ghi 15 điểm.
Sau khi kết thúc vòng hai Ban tổ chức sẽ cộng tổng số điểm của hai vòng thi để xếp giải. Bao gồm 01 tập thể và 04 giải cá nhân.
TRƯỜNG THCS MỸ THỌ - RUNG CHUÔNG VÀNG -

VÒNG 2
So sánh: 20172 và 2016.2018
Đã hết 30 giây
CÂU 1
20172 > 2016.2018

Vì: 2016.2018 = (2017 - 1)(2017 + 1)
= 20172 - 1 < 20172

VÒNG 2
How many subjects are there in your
studying curiculum?
Đã hết 30 giây
CÂU 2
12 subjects

VÒNG 2
Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam Á
theo tôn giáo nào?
Đã hết 30 giây
CÂU 3
Hồi giáo

VÒNG 2
Tính nhanh hóa trị của N trong các hợp chất:
N2O, N2O3, NO2 lần lượt là bao nhiêu.
Đã hết 30 giây
CÂU 4
I, III, IV

VÒNG 2
What word is it?
It has seven letters.
2. It begin with the letter “E”.
3. It is a compulsory second language in your school.
Đã hết 30 giây
CÂU 5
It is “English”

VÒNG 2
Nhờ đâu máu chảy liên tục trong
hệ mạch khi tim hoạt động theo nhịp?
Đã hết 30 giây
CÂU 6
Sự chênh lệch về huyết áp

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nước nào
ở Châu Á thoát khỏi nguy cơ trở thành
thuộc địa của tư bản phương Tây?
Đã hết 30 giây
CÂU 7
Nhật Bản
VÒNG 2

VÒNG 2
Giọng La thứ hòa thanh là gì?
Đã hết 30 giây
CÂU 8
Giọng La thứ hòa thanh có âm bậc VII
tăng lên 1/2 cung so với giọng La thứ tự nhiên

VÒNG 2
Fill in the gap with a corect preposition.
My parents are very proud …………. you.
Đã hết 30 giây
CÂU 9
of

VÒNG 2
Nhà thơ Việt Nam nào lên cung trăng
bằng mộng tưởng?
Đã hết 30 giây
CÂU 10
Nhà thơ Tản Đà
x2 + 1
VÒNG 2
Kết quả của phép chia:
(x3 – 3x2 + x – 3):(x – 3) = ?
Đã hết 30 giây
CÂU 11
Gi?i thích
(x3 - 3x2 + x - 3):(x - 3)
= [(x3 - 3x2) + (x - 3)] : (x - 3)
= [x2(x - 3) + (x - 3)] : (x - 3)
= (x - 3)(x2 + 1) : (x - 3)
= x2 + 1

VÒNG 2

Cảnh quan rừng rậm nhiệt đới tiêu biểu
cho vùng nhiệt đới. Vậy cảnh quan rừng
tiêu biểu cho vùng ôn đối là rừng gì?
Đã hết 30 giây
CÂU 12
Rừng lá kim (rừng taiga)

VÒNG 2
Bản vẽ nào dùng chế tạo và
kiểm tra sản phẩm?
Đã hết 30 giây
CÂU 13
Bản vẽ chi tiết

VÒNG 2
Nhân vật trong tác phẩm “Lão Hạc” mà Nam Cao
muốn gửi gắm quan điểm, cách nhìn của mình
đối với con người, cuộc sống đó là nhân vật nào?
Đã hết 30 giây
CÂU 14
Nhân vật ông Giáo

VÒNG 2
Hiện tượng vật lý nào tạo thành mưa?
Đã hết 30 giây
CÂU 15
Sự ngưng tụ

VÒNG 2
Chạy ngắn gồm bao nhiêu giai đoạn.
Hãy kể tên.
Đã hết 30 giây
CÂU 16
Chạy ngắn gồm 4 giai đoạn.
Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích

VÒNG 2
Give the corect form of the word in bracket:
I love the (peaceful) …….. of summer
evening in the countryside.
Đã hết 30 giây
CÂU 17
peace

VÒNG 2
Loại tế bào nào trong cơ thể
mà không có nhân?
Đã hết 30 giây
CÂU 18
Hồng cầu

VÒNG 2
Một hình vuông có đường chéo bằng 2cm.
Cạnh của hình vuông đó bằng
bao nhiêu centimet?
Đã hết 30 giây
CÂU 19
x =Gi?i thích
Gọi cạnh hình vuông đó là x(cm)
Theo đề bài ta có: x2 + x2 = 22
Hay: 2x2 = 4
=> x2 = 2
=> x =

VÒNG 2
Bà về năm Tố Hữu
Trong câu thơ trên tác giả đã sử dụng
biện pháp tu từ nào?
Đã hết 30 giây
CÂU 20
Nói giảm nói tránh: về (chết)
Luật chơi : khán giả
Có 3 câu hỏi dành cho khán giả, thời gian suy nghĩ để trả lời cho mỗi câu là 30 giây. Mỗi câu hỏi có nhiều nhất 3 khán giả trả lời, nếu có khán giả trả lời đúng thì được nhận phần quà của ban tổ chức.
TRƯỜNG THCS MỸ THỌ - RUNG CHUÔNG VÀNG -

KHÁN GIẢ
Câu ca dao sau vận dụng biện pháp
tu từ nào? Thể hiện qua từ ngữ nào?
“Ước gì sông rộng một gang
Bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi”
Đã hết 30 giây
CÂU 1
Biện pháp nói quá
Từ ngữ: “sông rộng một gang”
“bắt cầu dải yếm”

KHÁN GIẢ
Tứ giác có 4 đỉnh lần lượt là trung điểm
bốn cạnh của một hình chữ nhật
là hình gì? Vì sao?
Đã hết 30 giây
CÂU 2

Là hình thoi.
- Giải thích được hai ý:
+ trước hết, tứ giác này là một hình bình hành.
(Vì có 1 cặp cạnh vừa song song, vừa bằng nhau).
+ Do tính chất 2 đường chéo của hình chữ nhật
bằng nhau, nên hình bình hành này có 2 cạnh kề
bằng nhau nên nó là hình thoi.

KHÁN GIẢ
Hãy chứng minh: 4 : 3 = 2
Đã hết 30 giây
CÂU 3

4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2
Binh ...Boong...
rung chuông vàng
nguon VI OLET