Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)

Đăng ngày 6/7/2014 10:05:24 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Tiền Phạm Văn | Lần tải: 149 | Lần xem: 1 | Page: 14 | Kích thước: 37.79 M | Loại file: ppt
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) - 1
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) - 2
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) - 3
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) - 4
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo), Toán học 3. . nslide.com chia sẽ đến mọi người tài liệu Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo) trong thể loại Toán học 3 được giới thiệu bởi user Tiền Phạm Văn tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chủ đề Toán học 3 , có tổng cộng 14 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Người thực hiện: Trần Thị Tư PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG TH TÂN PHÚ TÂY Môn : Toán 3 Bài : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) KIỂM TRA BÀI CŨ 872 4 7 218 2 3 4 0 8 0 3 3 192 2 8 0 2 3 578 2 2 7 6 7 Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013 https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-ba-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.jlsvzq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Người thực hiện: Trần Thị Tư
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG TH TÂN PHÚ TÂY
Môn : Toán 3
Bài : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
(tiếp theo)
KIỂM TRA BÀI CŨ
872
4
7
218
2
3
4
0
8
0
3
3
192
2
8
0
2
3
578
2
2
7
6
7
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
a) 560 : 8 = ?
560
8
7
56
0
0
0
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
0
0
560 : 8 = 70
b) 632 : 7 = ?
632
7
9
63
0
0
2
0
632 : 7 = 90 (dư 2)
2
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 1: Tính
a)
350
7
35
50
00
0
0
420
6
42
70
00
0
0
480
4
4
120
08
8
00
0
0
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 1: Tính
b)
490
7
49
70
00
0
0
400
5
40
80
00
0
0
725
6
6
120
12
12
05
5
0
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 2:
Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?
Bài giải
Ta có : 365 : 7 = 52 ( dư 1)
Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày
Đáp số : 52 tuần lễ và 1 ngày
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 7= 4 (dư 3)

SẮP HẾT GIỜ
01 PHÚT
HẾT GIỜ
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 7= 4 (dư 3)
Đ
S
Đ
S
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 67= 4 (dư 3)
Chưa chính xác
Đ
S
Đ
S
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 67= 4 (dư 3)
chính xác
Đ
S
Đ
S
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 67= 4 (dư 3)
Đ
S
Chưa chính xác
Đ
S
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp theo)
Luyện tập
Bài tập 3:
Đ
S
a)
185
6
18
30
05
0
5
283
7
28
4
03
b)
185 : 6 = 30 (dư 5)
283 : 7= 4 (dư 3)
Đ
S
chính xác
Đ
S
TI?T H?C K?T TH�C
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ!