Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 6/10/2016 9:19:40 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Xuân Minh | Lần tải: 12 | Lần xem: 1 | Page: 9 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trong danh mục Toán học 3 được chia sẽ bởi bạn Xuân Minh đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Toán học 3 , có tổng cộng 9 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3/4 MÔN TOÁN Giáo viên : Nguyễn Văn Ngon Kiểm tra bài cũ 755 569 8 5 Tính: 151 5 25 25 05 5 0 71 56 09 8 1 Ví dụ 1: 560 : 8 = ? 8 560 56 chia 8 được 7, viết 7 7 7 nhân 8 bằng 56 56 trừ 56 bằng 0 https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-ba-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.zj5l0q.html

Nội dung


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3/4
MÔN TOÁN
Giáo viên : Nguyễn Văn Ngon
Kiểm tra bài cũ
755
569
8
5
Tính:
151
5
25
25
05
5
0
71
56
09
8
1
Ví dụ 1: 560 : 8 = ?
8
560
56 chia 8 được 7, viết 7
7
7 nhân 8 bằng 56
56 trừ 56 bằng 0
0
Hạ 0
0
0 chia 8 được 0, viết 0
0
0 nhân 8 bằng 0
0
0 trừ 0 bằng 0
0
Vậy: 560 : 8 = 70

Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Ví dụ 2: 843 : 4 = ?
Vậy 843 : 4 = 210 dư 3
0
843
4
2
4
0
3
0
0
3
1
8 chia 4 được 2, viết 2
2 nhân 4 bằng 8
8 trừ 8 bằng 0
Hạ 4
4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4
4 trừ 4 bằng 0
Hạ 3
3 chia 4 được 0, viết 0
0 nhân 4 bằng 0
3 trừ 0 bằng 3

Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Ví dụ 1: 560 : 8 = ?
8
560
56 chia 8 được 7, viết 7
7
7 nhân 8 bằng 56
56 trừ 56 bằng 0
0
Hạ 0
0
0 chia 8 được 0, viết 0
0
0 nhân 8 bằng 0
0
0 trừ 0 bằng 0
0
Ví dụ 2: 843 : 4 = ?
0
843
4
2
4
0
3
0
0
3
1
8 chia 4 được 2, viết 2
2 nhân 4 bằng 8
8 trừ 8 bằng 0
Hạ 4
4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4
4 trừ 4 bằng 0
Hạ 3
3 chia 4 được 0, viết 0
0 nhân 4 bằng 0
3 trừ 0 bằng 3
Khi chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số, ở lần chia thứ 2 và lần chia thứ 3, nếu số bị chia bé hơn số chia thì ta viết 0 ở thương theo lần chia đó

Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
350 7
420 6
480 4
35 50
00 0 0
42 70
00 0 0
4 120
08 8
350:7 = 50
420:6 = 70
480:4 = 120
1. Tính:a)
b)
490 7
49 70
00 0 0
490:7 = 70
400 5
40 80
00 0
0
400:5 = 80
725 6
6 120
12 12
05 0 5
725:6 = 120 dư 5

Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tiếp theo )
00 0 0

Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tiếp theo )
Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Ta có:
365 : 7 = 52 ( dư 1)
Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày
Bài 2:
Tóm tắt
7 ngày : 1 tuần
365 ngày : ? tuần và ? ngày.

Bài giải
Toán
Bài 3 :
0
0
3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tiếp theo )
Đ
S
?
S
Đ
Đ
Khi chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số, ở lần chia thứ 2 và lần chia thứ 3, nếu số bị chia bé hơn số chia thì ta viết 0 ở thương theo lần chia đó
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC !
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh