Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 6/29/2017 3:43:21 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Huệ Nguyễn Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | Kích thước: 4.37 M | Loại file: ppt
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) thuộc thể loại Toán học được chia sẽ bởi user Huệ Nguyễn Thị tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Toán học , có tổng cộng 12 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Dạy tốt Học tốt Chào mừng thầy cô giáo về thăm lớp 3C3 Trường tiểu học phan thiết trường tiểu học phan thiết MÔN : TOÁN LỚP : 3C3 Giáo viên: Hồ Kim Chung TIếT 154 CHIA Số Có NĂM CHữ Số CHO Số Có MộT CHữ Số (tiếp theo) Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2009 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính: 85685 : 5 B - Trong phép chia không có dư thì số dư bằng bao nhiêu? https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.9wqu0q.html

Nội dung

Dạy tốt
Học tốt
Chào mừng thầy cô giáo về thăm lớp 3C3
Trường tiểu học phan thiết
trường tiểu học phan thiết
MÔN : TOÁN
LỚP : 3C3
Giáo viên: Hồ Kim Chung
TIếT 154
CHIA Số Có NĂM CHữ Số
CHO Số Có MộT CHữ Số
(tiếp theo)
Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2009
TOÁN:
Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính:
85685 : 5
B
- Trong phép chia không có dư thì số dư bằng bao nhiêu?
bài mới
12485 : 3 = ?
4
1
6
1
0
4
1
8
5
2
0
Vậy :12485 : 3 = 4161 (dư 2)
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2009
TOÁN:
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
N
Muốn thực hiện phép chia này ta phải làm gì?
Em có nhận xét gì về số bị chia và số chia ?
- Trong phép chia có dư thì số dư như thế nào so với số chia?
12485 : 3 = ?
Vậy :12485 : 3 = 4161 (dư 2)
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009
TOÁN:
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
B
Bài 1: TÝnh:
3
0
1
0
7
6
4
7
2
9
1
- Em có nhận xét gì về các phép chia này?
12485 : 3 = ?
Vậy :12485 : 3 = 4161 (dư 2)
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009
TOÁN:
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
V
Bài 1: TÝnh:
Bài 2:
Tóm tắt:
3m may : 1 bộ quần áo
10250 may : ? Bộ (thừa .m)
Bài giải:
Số bộ quần áo may được nhiều nhất là:
10250 : 3 = 3416 (bộ) thừa 2m
Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2m vải.
12485 : 3 = ?
Vậy :12485 : 3 = 4161 (dư 2)
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009
TOÁN:
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
B
Bài 1: TÝnh:
Bài 2:
Bài 3: Số ?
5241 2
8318 0
trò chơi
Thi ai nhanh và đúng!
Số dư của phép chia 12675 : 7 là:
Khoanh vào chữ có đáp án đúng
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Dan do
DặN Dò
Làm vào buổi 2 các phép tính còn lại.
Chuẩn bị bài: Luyện tập Trang 165 SGK
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham dự tiết học
PHòNG GD&ĐT QUảNG NINH
2008 - 2009
TrƯỜNG TH TÂN NINH