Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 4/17/2015 8:42:44 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Đào Phạm Thị Anh | Lần tải: 24 | Lần xem: 1 | Page: 14 | Kích thước: 1.07 M | Loại file: ppt
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trong chủ đề Toán học 3 được chia sẽ bởi user Đào Phạm Thị Anh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Toán học 3 , có 14 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo www, kế tiếp là themegallery, thêm nữa com Chào mừng những thầy, giáo viên về dự giờ MÔN : TOÁN GV : Phạm Thị Anh Đào www, tiếp theo là themegallery, bên cạnh đó com www, nói thêm themegallery, nói thêm com Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Bài mới www, nói thêm themegallery, cho biết thêm com Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số 37648 : 4 = https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.b4u8zq.html

Nội dung

www.themegallery.com
Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ
MÔN : TOÁN
GV : Phạm Thị Anh Đào
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Chia số có năm chữ số
cho số có một chữ số
Bài mới
www.themegallery.com
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
37648 : 4 = ?
37648
6
4
8
4
9
1
2
4
9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1.
4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0.
1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0
Hạ 6, được 16; 16 chia 4 được 4,viết 4.
1
0
0
0
37648 : 4 = 9412
www.themegallery.com
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
www.themegallery.com
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
84 848 : 4 = ?
84 848
4
2
1
2
1
0
0
0
84 848 : 4 = 21 212
2
0
0
4
8
4
8
24 693 : 3 = ?
23 436 : 3 = ?
24 693
3
0 6
09
03
0
8 231
23 436
3
2 4
03
06
0
7 812
24 693 : 3 = 8 231
23 436 : 3 = 7 812
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
Tóm tắt :
36 550 kg
đã bán
còn ? kg
Có :
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Giải
36 550 : 5 = 7 310 (kg)
Số kí-lô-gam xi măng cửa hàng đã bán là :
Số kí-lô-gam xi măng cửa hàng còn lại là :
36 550 - 7 310 = 29 240 (kg)
Đáp số : 29 240 kg
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
a) 69 218 – 26 736 : 3 = ....................................
= ………………………
30 507 + 27 876 : 3 = ...................................
= ………………………

b) (35 281 + 51 645) : 2 =..................................
=...................... ………
(45 405 – 8 221) : 4 =..................................
= …………………….

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
a) 69 218 – 26 736 : 3 = ....................................
= ………………………
30 507 + 27 876 : 3 = ...................................
= ………………………

b) (35 281 + 51 645) : 2 =..................................
=...................... ………
(45 405 – 8 221) : 4 =..................................
= …………………….

69 218 – 8 912
60 306
30 507 + 9 292
39 799
86 926 : 2
43 463
37 184 : 4
9 296
www.themegallery.com
Trò chơi
Ghép hình
www.themegallery.com
Hãy xếp thành hình dưới đây :
www.themegallery.com
Hãy xếp thành hình dưới đây :
Giờ học đến đây là kết thúc !