Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 4/4/2015 8:39:01 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Vi Nguyễn | Lần tải: 87 | Lần xem: 8 | Page: 8 | Kích thước: 0.59 M | Loại file: pptx
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trong chuyên mục Toán học 3 được chia sẽ bởi bạn Vi Nguyễn tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Toán học 3 , có tổng cộng 8 trang, thuộc thể loại .pptx, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập TRƯỜNG TIỂU HỌC NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên : LỚP 3 TIẾT : TOÁN 84848 : 4 24693 : 3 12 485 : 3 = ? * 12 chia 3 được 4, viết 4,còn cho biết thêm 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, bên cạnh đó * Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1,còn cho biết thêm 1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.bl87zq.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Giáo viên :
LỚP 3
TIẾT : TOÁN


84848 : 4 24693 : 3
12 485 : 3 = ?
* 12 chia 3 được 4, viết 4.
4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.
* Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.
* Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6.
6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.
* Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2.
12 485 : 3 = 4161(dư 2)
4
0
4
1
8
1
6
0
5
2
1
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
(tiếp theo)
Bài 1: Tính
14 729
2
7364
07
12
09
1
16 538
6
4
25 295
45
33
38
2
2756
6323
12
09
15
3
1
2
3
14729: 2 = 7364(dư 1)
16538:6 = 2756(dư2)
25295:4 = 6323(dư3)
Bài 2:
Tóm tắt:
Có : 10 250m vải
Mỗi bộ : 3m
May nhiều nhất … bộ? Thừa … m vải?
Có 10 250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?
Bài giải
Vậy có thể may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.
Ta có:
10250 : 3 = 3416 (dư 2)
Đáp số: 3416 bộ quần áo,
thừa 2m vải.
SỐ
Bài 3:
?
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
15 725
33 272
4
3
5241
8318
2
0
TIẾT HỌC CỦA CHÚNG TA KẾT THÚC TẠI ĐÂY
XIN MỜI CÁC EM CHUYỂN SANG TIẾT HỌC THỨ 2