Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 10/23/2017 4:37:48 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Linh Phùng Thuỳ | Lần tải: 4 | Lần xem: 3 | Page: 9 | Kích thước: 0.96 M | Loại file: pptx
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trong thể loại Toán học 3 được giới thiệu bởi user Linh Phùng Thuỳ tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán học 3 , có 9 trang, thuộc thể loại .pptx, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Kiểm tra bài cũ : Bài tập: Đặt tính và tính 14756 : 7 2486 : 3 14756 7 2486 3 07 2108 08 828 05 26 56 2 0 CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP THEO) 12485 3 04 4161 18 05 2 12 chia 3 được 4, viết 4, nói thêm 4 nhân 3 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 Hạ 4 ; 4 https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.jwbw0q.html

Nội dung

Kiểm tra bài cũ :
Bài tập: Đặt tính và tính
14756 : 7
2486 : 3
14756 7 2486 3
07 2108 08 828
05 26
56 2
0
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO
SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP THEO)
12485 3
04 4161
18
05
2
12 chia 3 được 4, viết 4.
4 nhân 3 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0
Hạ 4 ; 4 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3 ; 4 trừ 3 bằng 1.
Hạ 8 được 18 ; 18 chia 3 được 6, viết 6.
6 nhân 3 bằng 18 ; 18 trừ 18 bằng 0.
Hạ 5 ; 5 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3 ; 5 trừ 3 bằng 2.
14729 2 16538 3 25295 4
07 7364 15 5512 12 6323
12 03 09
09 08 15
1 2 3
Bài 1: Tính
May được số bộ và thừa số mét là:
10 250 : 3 = 3416 (bộ) (dư 2m)
Đáp số: 3416 bộ và thừa 2m
Bài 2:
Các bước thực hiện phép chia số có năm chữ số
cho số có một chữ số :
Bước 1: Đặt tính
Bước 2: Tính
Số bị chia và số chia được ngăn cách bởi dấu gạch dọc; thương và số chia được ngăn cách bởi dấu gạch ngang
Tính theo thứ tự từ trái sang phải