Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 12/14/2017 11:04:22 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: khuyên vũ thị kim | Lần tải: 1 | Lần xem: 42 | Page: 9 | Kích thước: 0.53 M | Loại file: ppt
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.lntx0q.html

Nội dung

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN THĂM LỚP
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN THĂM LỚP
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Đặt tính rồi tính:
85685: 5 = 87484 : 4 =
1
3
5
7
0
1
1
8
6
3
3
0
7
2
1
0
3
2
8
4
7
5
4
1
0
0
7
8
0
12485 : 3 = ?
4
1
6
1
0
4
1
8
5
2
Vậy : 12485 : 3 = 4161 (dư 2)
* 12 chia 3 du?c 4, vi?t 4
4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.
* H? 4
1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.
* H? 8
6 nhân 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0, viết 0.
* H? 5
1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.
; 4 chia 3 du?c 1, vi?t 1
, du?c 18; 18 chia 3 du?c 6, vi?t 6
; 5 chia 3 du?c 1, vi?t 1
Đây là phép chia như thế nào?
Trong phép chia có dư thì số dư như thế nào
so với số chia?
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
Bài 1: TÝnh
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
14729: 2 = 7364(dư 1)
16538:3 = 5512(dư2)
25295:4 = 6323(dư3)
Bài 2: Có 10 250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
Tóm tắt:
3m : 1 bộ quần áo
10 250m :… bộ ? Thừa… mét?
Bài giải:
Ta có: 10250 : 3 = 3416 (dư 2)
Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2m vải.
Đáp số: 3416 bộ quần áo, dư 2m vải.
Bài 3:
Số ?
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
Bài 3:
Số ?
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
5241
2
8318
0
* Muốn chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trường hợp chia có dư ta thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Đặt tính
+ Viết số bị chia.
+ Viết số chia sao cho thẳng dòng với số bị chia.
+ Kẻ dấu chia.
- Bước 2: Thực hiện phép chia từ trái sang phải.
* Lưu ý: Trong phép chia có dư, số dư luôn bé hơn số chia.
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt)
Muốn chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ta làm thế nào?
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI