Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 2/24/2016 9:13:03 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: H� Phạm Thái | Lần tải: 43 | Lần xem: 2 | Page: 20 | Kích thước: 0.65 M | Loại file: ppt
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trong chủ đề Toán học 3 được giới thiệu bởi thành viên H� Phạm Thái đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán học 3 , có 20 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Phòng GD - ĐT huyện Đông Anh Trường Tiểu học Bắc Hồng CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Về Dự GIờ MÔN TOáN LớP 3 Kiểm tra bài cũ Đọc những số tròn chục từ 9940 tới 9990, bên cạnh đó 1) Điểm ở giữa A O B * A, O, B là ba điểm thẳng hàng, nói thêm là O là điểm ở giữa hai điểm A và B, kế tiếp là a) b) c) H C D Ví dụ: https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.obti0q.html

Nội dung

Phòng GD - ĐT huyện Đông Anh
Trường Tiểu học Bắc Hồng
CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Về Dự GIờ
MÔN TOáN
LớP 3
Kiểm tra bài cũ

Đọc các số tròn chục từ 9940 đến 9990.
1) Điểm ở giữa
A
O
B
* A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.


a)


b)

c)
H
C
D
Ví dụ:
2) Trung điểm của đoạn thẳng
A
B
M
3cm
3cm
* M là điểm ở giữa hai điểm A và B.
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a)
Ví dụ:
1) Điểm ở giữa
A
O
B
* A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.
2) Trung điểm của đoạn thẳng
A
B
M
3cm
3cm
* M là điểm ở giữa hai điểm A và B.
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.
Bài 1: Trong hình vẽ bên:
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?
b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?
N là điểm ở giữa hai điểm nào?
O là điểm ở giữa hai điểm nào?
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm:
A, M, B;
b) M là điểm ở giữa hai điểm: A và B
N là điểm ở giữa hai điểm: C và D
O là điểm ở giữa hai điểm: M và N
Đáp án:
Bài 1: Trong hình vẽ bên:
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?
b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?
N là điểm ở giữa hai điểm nào?
O là điểm ở giữa hai điểm nào?
Bài 1: Trong hình vẽ bên:
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm:
A, M, B;
C, N, D;
M, O, N.
b) M là điểm ở giữa hai điểm: A và B
N là điểm ở giữa hai điểm: C và D
O là điểm ở giữa hai điểm: M và N
PHIẾU BÀI TẬP
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu
Lớp : 3D
Học sinh:………………….
b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG.
d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D.
e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G.
2cm
2cm
3cm
E
H
G
Trò chơi
Ô cửa bí mật
A
B
C
D
4 cm
4 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm
8 cm
trân trọng cảm ơn
thầy cô giáo và các em học sinh
xin chào và hẹn gặp lại !
A
B
C
D
4 cm
4 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm
8 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm
8 cm
A
B
C
D
4 cm
4 cm