chu bo doi be yeu

Đăng ngày 1/22/2013 10:42:18 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Hiếu Lê Thị Thu | Lần tải: 15 | Lần xem: 8 | Page: 13 | Kích thước: 4.56 M | Loại file: ppt
  • chu bo doi be yeu - 1
  • chu bo doi be yeu - 2
  • chu bo doi be yeu - 3
  • chu bo doi be yeu - 4
  • chu bo doi be yeu - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng chu bo doi be yeu, Bài giảng. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn thư viện chu bo doi be yeu .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện chu bo doi be yeu trong chủ đề Bài giảng được chia sẽ bởi thành viên Hiếu Lê Thị Thu tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Bài giảng , có tổng cộng 13 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHÚ BỘ ĐỘI CỦA EM NGƯỜI THỰC HiỆN : LÊ THỊ THU HiẾU bộ đội bộ binh đang diễn tập bắn súng bộ đội ko quân thời chiến tranh bộ đội ko quân diễn tập Quần - áo Giày Ba lô Mũ Súng bộ đội hải quân đang diễn tập bộ đội hải quân điều khiển pháo cao xạ chú bộ đội giúp dân chú bộ đội giải trí trong giờ nghỉ tăng gia sản xuất tiếp ứng bão lụt Trò chơi chú bộ đội giúp dân GIỜ HỌC KẾT THÚC https://nslide.com/bai-giang/chu-bo-doi-be-yeu.g18vyq.html

Nội dung

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
CHÚ BỘ ĐỘI CỦA EM
NGƯỜI THỰC HiỆN : LÊ THỊ THU HiẾU
bộ đội bộ binh đang diễn tập bắn súng
bộ đội không quân thời chiến tranh
bộ đội không quân diễn tập
Quần - áo
Giày
Ba lô

Súng
bộ đội hải quân đang diễn tập
bộ đội hải quân điều khiển pháo cao xạ
chú bộ đội giúp dân
chú bộ đội giải trí trong giờ nghỉ
tăng gia sản xuất
ứng cứu bão lụt
Trò chơi chú bộ đội giúp dân
GIỜ HỌC KẾT THÚC