7THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT
Nhóm 2, gồm các thành viên:
1. NGUYỄN MINH TRÍ (Trưởng nhóm)
2. BÙI NGỌC ÂN
3. HUỲNH THỊ HƯỜNG
THÓI QUEN SỐ 2: BẮT ĐẦU BẰNG MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Lớp Nâng Cao Năng Lực
Hiệu Trưởng Hiện Đại Đồng Tháp
2
3
“Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định” có nghĩa là gì?
- Bắt đầu bằng mục tiêu đã được xác định có nghĩa là xuất phát từ sự hiểu biết rõ ràng về mục đích của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn biết nơi mình muốn đến, do đó bạn sẽ hiểu mình đang ở đâu để luôn đi đúng hướng.
- Bắt đầu từ hôm nay bằng những mục tiêu đã được xác định vì mỗi ngày bạn sống sẽ góp phần tích cực cho mục tiêu mà bạn xác định trong suốt cuộc đời mình.
- Lấy mô thức cuối đời làm khung tham chiếu hay chuẩn mực để xem xét mọi thứ khác. Bằng cách ghi nhớ những mục tiêu đó, bạn sẽ không vi phạm các chuẩn mực mà mình xác định là quan trong nhất.
4
Mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần
- Thói quen thứ 2 dựa trên nguyên lý mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần, Sáng tạo lần thứ nhất là sáng tạo tinh thần, sáng tạo lần thứ hai là sáng tạo vật chất.
- Tùy mức độ hiểu rõ nguyên tắc sáng tạo hai lần và nhận trách nhiệm cho cả hai lần sáng tạo mà chúng ta hành động và mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của mình.
5
Dự kiến hay mặc nhiên
- Trong cuộc sống, không phải mọi sự sáng tạo đều dựa trên dự kiến. Nếu chúng ta không phát triển sự tự nhận thức, chúng ta sẽ phó mặc cho người khác hoặc hoàn cảnh khách quan nằm ngoài vòng tròn ảnh hưởng không phải do nguyên tắc mang lại.
- Những khả năng đặc biệt của con người cùng trí tưởng tượng và lương tâm cho phép chúng ta xem xét những sáng tạo đầu tiên và giúp chúng ta chịu trách nhiệm viết tiếp kịch bản của đời mình
Lãnh đạo và quản lý – Hai sự sáng tạo
6
*Một số lưu ý
- Không có sự thành công nào trong quản lý có thể bù đắp được sai lầm trong lãnh đạo.
- Lãnh đạo không phải là việc dễ dàng, bởi chúng ta thường bị vướng vào mô thức quản lý.
- Các bậc cha mẹ thường chú trọng đến việc giám sát, hiệu quả và kỷ cương thay vì mục đích là tình cảm gia đình.
7
Trở thành người sáng tạo đầu tiên của chính mình
Thầy (Cô) nhớ lại câu chuyện về Tổng thống quá cố của Ai Cập Anwar Sadat (Trang 152, 153) và nhận xét xem ông đã làm gì để đưa đến thành công là Hiệp ước Camp David giữa Ai Cập và Israel.
- Kết hợp sự tự nhận thức, trí tưởng tưởng và lương tâm sẽ giúp chúng ta đủ sức viết lấy kịch bản cho chính mình.
- Khi nhận ra những “kịch bản” không hiệu quả, chúng ta có trách nhiệm viết lại những kịch bản đó.
- Bắt đầu bằng mục tiêu đã được xác định có nghĩa là thực hiện các vai trò khác nhau trong cuộc đời với những giá trị và phương hướng rõ ràng.
8
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
BẢN TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH CÁ NHÂN
Như bản hiến pháp, một triết lý, một niềm tin
Dựa trên nguyên tắc
Thể hiện rõ ước muốn bản thân
9
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
BẢN TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH CÁ NHÂN
TRUNG TÂM VÒNG TRÒN ẢNH HƯỞNG
TRUNG TÂM CỦA CUỘC SỐNG
10
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
11
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
12
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
MỘT
SỐ
TRỌNG
TÂM
PHỔ
BIẾN
13
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
MỘT
SỐ
TRỌNG
TÂM
PHỔ
BIẾN
14
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
PHÂN TÍCH
CÁC TRỌNG TÂM
PHỔ
BIẾN
15
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
PHÂN TÍCH
CÁC TRỌNG TÂM
PHỔ
BIẾN
16
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
PHÂN TÍCH
CÁC TRỌNG TÂM
PHỔ
BIẾN
17
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
PHÂN TÍCH
CÁC TRỌNG TÂM
PHỔ
BIẾN
18
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Trọng tâm cuộc sống của bạn là gì?
xem xét kỹ các nhân tố chi phối cuộc sống của bạn
Trọng tâm cuộc sống của một người là sự kết hợp cùng một lúc các trọng tâm lại với nhau.
ĐÂU LÀ TRỌNG TÂM ĐÚNG ĐẮN?
19
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
20
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
TRỌNG TÂM HƯỚNG VỀ NGUYÊN TẮC
21
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
LẤY
NGUYÊN
TẮC
LÀM
TRỌNG
TÂM
22
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
23
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
TRỌNG TÂM HƯỚNG VỀ NGUYÊN TẮC
24
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
THIẾT LẬP VÀ VẬN DỤNG BẢN TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH CÁ NHÂN
25
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
VẬN DỤNG TƯ DUY Ở TẦM CAO MỚI
KHÔNG
ĐỒNG
ĐỀU
26
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
HAI PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA BÁN CẦU NÀO PHẢI
27
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
NHẬN DIỆN VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU
28
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
TUYÊN
NGÔN
SỨ
MỆNH
GIA
ĐÌNH
29
THÓI QUEN THỨ HAI:
BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
TUYÊN
NGÔN
SỨ
MỆNH
TỔ
CHỨC
30
GỢI Ý LUYỆN TẬP
1. Dành 1 chút thời gian để ghi lại suy nghĩ của bạn trong 1 lễ tang tưởng tượng như phần đầu
2. Sắp xếp thời gian để tiến hành viết bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân.
3. Chia sẻ Thói quen thứ 2 với gia đình hay cộng sự để cùng tạo ra Bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình và Bản tuyên ngôn sứ mệnh tổ chức.
31
7THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT
Nhóm 2, gồm các thành viên:
1. NGUYỄN MINH TRÍ (Trưởng nhóm)
2. BÙI NGỌC ÂN
3. HUỲNH THỊ HƯỜNG
THÓI QUEN SỐ 2:
BẮT ĐẦU BẰNG MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Lớp Nâng Cao Năng Lực
Hiệu Trưởng Hiện Đại Đồng Tháp
nguon VI OLET