Bài 6: PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT
I. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT
1. Ưu điểm:
Kỹ thuật đơn giản: sau khi thu hoạch lấy hạt gieo
Cây con mọc từ hạt sinh trưởng khỏe, bộ rễ ăn sâu, thích ứng rộng với điều kiện ngoại cảnh.
Hệ số nhân giống cao
Giá thành sản xuất thấp
2. Nhược điểm:
. Cây giống gieo từ hạt có thể phát sinh nhiều biến dị do thụ phấn chéo
. Đa số cây mọc từ hạt lâu ra hoa, kết quả
. Cây mọc từ hạt thường cao, cành mọc thẳng, tán cây mọc lộn xộn khó chăm sóc, thu hoạch
*Phương pháp gieo hạt chỉ được sử dụng trong trường hợp:
Gieo hạt sản xuất cây gốc ghép
Chỉ gieo hạt đối với những giống chưa có phương pháp nhân tốt hơn.
Gieo hạt để lai tạo giống mới và phục tráng giống
II. Những điểm cần chú ý khi nhân giống bằng hạt


1. Chọn hạt giống tốt.
* Chọn cây mẹ tốt: Từ giống tốt muốn nhân giống, chọn những cây điển hình mang đầy đủ những đặc tính tốt.
* Chọn quả tốt: Trên cây đã chọn, chỉ chọn những quả to, có hình dạng đặc trưmg của giống.
* Chọn hạt tốt: Chỉ chọn lấy hạt to mẩy, chắc, cân đối…
II. Những điểm cần chú ý khi nhân giống bằng hạt


2. Gieo hạt trong điều kiện thích hợp
* Thời vụ gieo hạt: Hạt cần gieo vào các tháng có nhiệt độ thích đối với từng giống để gieo hạt nảy mầm.
VD: - Cây ăn quả ốn đới: 10 – 200C.
- Cây ăn quả nhiệt đới: 23 – 350C.
* Đất gieo hạt: Đất cần tơi xốp, thoáng, có đủ oxi có đủ độ ẩm ( 70 – 80 ) %.
II. Những điểm cần chú ý khi nhân giống bằng hạt


3. Cần biết đặc tính chín của hạt để có biện pháp xử lý trước khi gieo.
VD: - Hạt hồng chín sinh lí chậm nên phải xử lí ở nhiệt độ thấp 50C trước khi gieo mới nảy mầm.
Các loại hạt cứng
HẠT NHỎ XỬ LÝ BẰNG NGÂM NƯỚC ẤM
III. KỸ THUẬT GIEO HẠT
III. KỸ THUẬT GIEO HẠT
nguon VI OLET