Thái độ và mục tiêu học tập
WHO IS THE CUSTOMER?
YOU OR ME?
Khách hàng muốn gì
trong tiết học của Cô ?
“Đặc ân”
2 phút thảo luận – ghi ra giấy

Gọi vòng tròn – nêu ý kiến

Thư kí viết vào khung chat
4 mảnh ghép
Thái độ
Quá trình
Quy trình học
Điểm
Camera nào????
Ghi lại tất cả những việc làm của chúng ta
Trong 24/24, 24/7…..suốt đời
Không hết pin, không hết dung lượng, không có nút dừng…..
Suy nghĩ
Thái độ
Quay xong
Phát lại
Suy nghĩ
Ai là người đạo diễn và diễn viên cho từng thước phim ấy??
Quy trình học
Em muốn khung cảnh nào?
Vì sao
A
B
Hiện tại
Trên ghế nhà trường
Rời ghế nhà trường
Sinh viên/đi làm
Cần 1 kĩ năng hay nhiều kĩ năng??
Giải quyết vấn đề
Tư duy sáng tạo
Hợp tác
Giao tiếp
Linh hoạt
Lãnh đạo
Phán đoán
Năng suất
Xã hội
Xa hơn nữa…..Cuộc đời của chúng ta
Quá trình
Đầu năm 2 điểm cuối năm 5 điểm
Đầu năm 10 điểm cuối năm 5 điểm
Đánh giá suốt quá trình học
Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay,
nhưng có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua
mới là chân giá trị
Điểm
5 goodjob
3 great
1 perfect
1 điểm
Không xin
4 chéo
1 điểm
Điểm
4 sơ đồ tư duy
chất lượng đảm bảo tiêu chí
1 điểm
SĐTD
KHÔNG VẼ
1
Mục tiêu
Rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu
Đo lường được
Có tính khả thi, vừa sức
Có tính thực tế
Có giới hạn xác định

THE END
nguon VI OLET