CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
Phía Đông giáp tỉnh Sóc Trăng
Phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang
Phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu
Phía Bắc giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long
  - Ngày 01 tháng 01 năm 2004, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang hiện nay. Số đơn vị hành chính cấp huyện thời điểm này gồm 06 đơn vị: thị xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ.
- Ngày 26 tháng 7 năm 2005 thành lập thị xã Tân Hiệp tỉnh Hậu Giang (thị xã Tân Hiệp sau này đổi tên thành thị xã Ngã Bảy). Số đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Hậu Giang thời điểm này gồm 07 đơn vị: thị xã Vị Thanh, thị xã Tân Hiệp (Ngã Bảy), huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ.
- Ngày 27 tháng 10 năm 2006 lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Số đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Hậu Giang thời điểm này gồm 07 đơn vị: Thị xã Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ.
- Ngày 23 tháng 9 năm 2010 thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang. 07 đơn vị: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ.
- Ngày 15 tháng 5 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang. Số đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Hậu Giang thời điểm này gồm 08 đơn vị: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.
- Đến 30 tháng 4 năm 2018, gồm 08 đơn vị: Thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ cho đến 09/01/2020.
- Ngày 10 tháng 01 năm 2020 gồm 08 đơn vị: thành phố Vị Thanh, TX Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và TX Long Mỹ.
Cực Bắc:10019 `17 Bắc, xã Trường Long A huyện Châu Thành A
Cực Nam: 9030‘35 Bắc, xã Xà Phiên huyện Long Mỹ
Cực Đông: 106 017 ‘57 Đông, TT Mái Dầm huyện Châu Thành
- Cực Tây: 105 014 ’03 Đông, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. PHẠM VI LÃNH THỔ
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. PHẠM VI LÃNH THỔ
- Diện tích: 1.621,7km2
Hậu Giang hiện có 8 đơn vị hành chính gồm: + Thành phố Vị Thanh
+ TX Ngã Bảy,
+ TX Long Mỹ
+ Huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A.
- Trong 8 đơn vị hành chính gồm có 76 xã, phường, thị trấn.
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH HẬU GIANG
1. Vị trí địa lí
2. Phạm vi lãnh thổ
3. Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang
Thuận lợi
- Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.
Ít thiên tai
Vị trí trung tâm Đồng bằng Sông Cửu Long gần TP Cần Thơ thuận lợi phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư.
2. Khó khăn
Diện tích nhỏ, không giáp biển
Nguồn nhân lực còn hạn chế
nguon VI OLET