Chủ Động Và Tíchc Cực Hội Nhập Quốc Tế

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 44       5      0
Ngày đăng 2017-05-10 07:59:32 Tác giả Hợi Đỗ Đăng loại .pptx kích thước 1.28 M số trang 23
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊLỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚIBÀI 7CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾGiảng viên: Đỗ Đăng HợiTrung tâm Bồi dưỡng Chính trị Tam ĐườngNội dung bài gồm 4 phần lớnYêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay Quan điểm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng taTiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm quaPhương hướng, giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong những năm tớiI. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GI

  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế - 1
  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế - 2
  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế - 3
  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế - 4
  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI 7
CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾGiảng viên: Đỗ Đăng Hợi
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Tam Đường
Nội dung bài gồm 4 phần lớn

Yêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Quan điểm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng ta
Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua
Phương hướng, giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong những năm tới


I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1. Cách mạng khoa học – công nghệ và những tác động đến đời sống kinh tế - xã hội
Sự xuất hiện của làn sóng đổi mới công nghệ, sự bùng nổ thông tin … đã làm cho khoa học thực sự là lực lượng sản xuất trực tiếp
Cách mạng KHCN tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, trở thành một trong những xu thế của thế giới hiện đại
Với sự phát triển của KHKT, phương pháp làm ra sản phẩm đã có sự thay đổi cơ bản
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1. Cách mạng khoa học – công nghệ và những tác động đến đời sống kinh tế - xã hội
Xã hội thông tin, kinh tế tri thức đã làm thay đổi nhận thức, ứng xử với thiên nhiên,…của con người
Yêu cầu, đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đổi mới, hiện đại hóa một cách căn bản và toàn diện
Tuy vậy, những tiến bộ của khoa học, công nghệ đã diễn ra không đồng đều giữa các nước và khu vực
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY2. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia
Phân công lao động xã hội quốc tế phát triển mạnh mẽ dẫn đến quá trình toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa tạo nên “chuỗi giá trị toàn cầu” khi mà một sản phẩm hoàn chỉnh do nhiều công ty, doanh nghiệp của nhiều nước tham gia sản xuất.
Toàn cầu hóa kinh tế trên thế giới được mở đầu do các nước tư bản công nghiệp phát động, trước hết vì lợi ích của các nước này, nhằm giải quyết vấn đề thị trường cho sự phát triển của sản xuất
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY2. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia
Nội dung của quá trình toàn cầu hóa, theo các quy định của WTO: các nước tham gia tổ chức phải mở cửa thị trường nước mình cho các nước thành viên về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP): bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa trong nội bộ khối
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY3. Xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa đấu tranh vừa hợp tác, cùng tồn tại trong hòa bình
Sau khi Liên Xô tan rã, thế đối đầu hai cực trên thế giới đã bị phá vỡ
Đầu thế kỷ XXI, quan hệ giữa các nước lớn có nhiều sự thay đổi (nhất là khi nước Nga phục hồi và Trung quốc trở thành 1 nước lớn trên thế giới và trong khu vực)
Sự xuất hiện những liên kết khu vực (EU, ASEAN, OAS…)
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY3. Xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa đấu tranh vừa hợp tác, cùng tồn tại trong hòa bình
Trong quan hệ quốc tế vẫn tồn tại các mối quan hệ bất bình đẳng, cường quyền, áp đặt giữa nước này với nước khác
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY4. Quá trình phát triển kinh tế thị trường và các khu vực mậu dịch tự do
Sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa và phát triển lên cao hơn là nền Kinh tế thị trường
Thể chế kinh tế tồn tại trên thế giới bao gồm sự vận động của các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và vai trò điều tiết, định hướng của Nhà nước
Sự phát triển của sản xuất hàng hóa trong nước hình thành thị trường dân tộc thống nhất (chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang KTTT ở các nước XHCN)
I. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY4. Quá trình phát triển kinh tế thị trường và các khu vực mậu dịch tự do
Sự gia tăng các mối liên kết kinh tế toàn cầu và xu hướng liên kết kinh tế, hình thành các tổ chức kinh tế khu vực và các quan hệ mậu dịch tư do song phương
Giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa có những khác biết nhất định và những điểm chung, thống nhất với nhau
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA1. Quá trình hình thành chính sách hội nhập quốc tế của Đảng ta
Về hội nhập kinh tế quốc tế
- Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh: đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực
- Từ đại hội VI: tranh thủ mở mang quan hệ kinh tế và KHKT với các nước thế giới thứ ba, các nước Công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA1. Quá trình hình thành chính sách hội nhập quốc tế của Đảng ta
Về hội nhập kinh tế quốc tế
- Tại đại hội VII, VIII: chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ, pháp luật và nhất là các sản phẩm mà chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị trường khu vực và thị trường quốc tế
- Tại Đại hội IX: chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực
- Đại hội X: phải chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA1. Quá trình hình thành chính sách hội nhập quốc tế của Đảng ta
b. Chủ trương hội nhập quốc tế
- Tại Đại hội XI: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
- Tại Đại hội XII: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập
Một là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XD và BV Tổ quốc Việt Nam XHCN
Hai là, Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập
Ba là, HNQT trên cơ sở phát huy tối đa nội lực; hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và năng lực cạnh tranh quốc gia; liên kết giữa các vùng, miền, khu vực trong nước.
Bồn là, Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc..
II. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập
Năm là, HNQT là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia dân tộc; không để rơi vào thế bị động, đối đầu, không tham gia vào các tập hợp lực lượng, các liên minh bên này chống bên kia
Sáu là, nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; chủ động, tích cực tham gia xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế, tham gia các hoạt động của cộng đồng khu vực và quốc tế…
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA1. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967 gồm có 5 quốc gia (Thái Lan, Indonexia, Malaysia, Xingapo và Philippin)
Ngày 28/7/1995 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN
Tính đến 1999 ASEAN có 10 nước thành viên: bao gồm diện tích 4,46 triệu km2, chiếm 3% diện tích thế giới, dân số 600 triệu người chiếm 8,8% thế giới
Ngày 31/12/2015: thành lập Cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cốt: CT-AN, KT và VH-XH
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA2. Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực
Một là, Việt Nam là thành viên sáng lập của diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM)
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA2. Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực
Hai là, gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA2. Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực
Ba là, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA2. Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực
Bốn là, Ký kết các thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tự do
III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA3. Xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước trên thế giới
Tính đến 2015, nước ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, đối tác toàn diện với 10 nước
Đến nay cơ bản hoàn thành việc xác lập vị trí trong chính sách đối ngoại của các nước lớn, nước láng giềng
Nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ bình đẳng với các đối tác, làm gia tăng xu hướng hợp tác và cam kết chính trị ở cấp cao nhất tôn trọng lựa chọn thể chế chính trị của Việt Nam
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG NHỮNG NĂM TỚI1. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi
2. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu
3. triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
4. Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
5. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại

Nguồn:Hợi Đỗ Đăng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngbai_7_dang_vien_moi.pptx[1.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gs1t0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-10 07:59:32
Loại file
pptx
Dung lượng
1.28 M
Trang
23
Lần tải
44
Lần xem
5
bài giảng điện tử Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan