giáo án
làm quen với chữ cái
chủ điểm nghề nghiệp
đề tài: làm quen với chữ i, t, c
lứa tuổi: mẫu giáo lớn
thời gian: 30-35 phút
giáo viên:Nguyễn Thuý Hồng
c
h
ú
b
d
ô
i
ô
i
m
u
ô
i
c
,
c
c
t
i
i
t
c
Trò chơi
Bé nào giỏi nhất?
Xe ...ăng
Xe tăng
mũ cối
Mũ cố...
cho dù mưa rơi
chú vẫn đi tới
nguon VI OLET