CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN

bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-06-01 15:06:47 Tác giả Ty Lê Quốc loại .pptx kích thước 4.23 M số trang 24
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

NHÓM 2Lê APhan BVũ CHồ DHuỳnh EPHẦN BALÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CNXHCHƯƠNG VIIIXây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCNXây dựng nền văn hóa XHCNGiải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáoIIIIIINHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCNI. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN Dân chủ = Demos Kratos1. Xây dựng nền dân chủ XHCN a/ Quan niệm về dân chủ và nền dân chủQuyền lực (chính trị) của nhân dân, thuộc về nhân dânDân chủ là gì?Nền dân chủ là gì?

  • CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN - 1
  • CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN - 2
  • CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN - 3
  • CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN - 4
  • CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

NHÓM 2
Lê A
Phan B
Vũ C
Hồ D
Huỳnh E
PHẦN BA
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CNXH
CHƯƠNG VIII
Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
Xây dựng nền văn hóa XHCN
Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
III
II
I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN
Dân chủ = Demos Kratos
1. Xây dựng nền dân chủ XHCN
a/ Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
Quyền lực (chính trị) của nhân dân, thuộc về nhân dân
Dân chủ là gì?
Nền dân chủ là gì?
* Khái lược lịch sử vấn đề dân chủ
Cộng sản nguyên thuỷ
Dân chủ sơ khai
Chiếm hữu nô lệ
Dân chủ chủ nô
Dân chủ bị thủ tiêu hoàn toàn
Phong kiến
Dân chủ
tư sản
Tư bản chủ nghĩa
Dân chủ XHCN
Xã hội chủ nghĩa
Không còn
dân chủ nữa
Cộng sản chủ nghĩa
Chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu những quan niệm cơ bản về dân chủ :
Với tư cách là quyền lực của nhân dân, dân chủ là sự phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân chống lại áp bức, bóc lột, bất công.
Với tư cách là một phạm trù chính trị, dân chủ gắn với một kiểu nhà nước, một giai cấp cầm quyền và mang bản chất của giai cấp thống trị.
Dân chủ là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá trình giải phóng xã hội, tiến tới tự do, bình đẳng.
1
2
3
Nền dân chủ
Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân được thực hiện tổ chức tự quán và tự nguyện
Quyền lực của nhân dân được thể chế hóa bằng chế độ nhà nước, bằng pháp luật
Hình thức nhà nước với tên gọi “chính thể dân chủ” hay “nền dân chủ”
Trong xã hội nguyên thủy
Trong xã hội có giai cấp
Thể hiện dưới hình thức mới
Nền dân chủ
Hình thái dân chủ gắn với bản chất, tính chất của nhà nước
Xuất hiện trong những điều kiện lịch sử cụ thể của xã hội có giai cấp
Nền dân chủ do giai cấp thống trị đặt ra được thể chế hóa bằng pháp luật
Nền dân chủ luôn gắn với nhà nước như là cơ chế để thực thi dân chủ và mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị
b) Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN
Một là, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân
Có sự lãnh đạo của ĐCS.
Có sự quản lí của Nhà nước.
Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân
Tạo điều kiện cho nhân dân lao động tham gia lao động
Thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của quần chúng NDLĐ.
Hai là, chế độ công hữu về TLSX
b) Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN
Ba là, kết hợp hài hòa các lợi ích
Kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân, tập thể và toàn xã hội
Mọi công dân đều được bầu cử, ứng cử và đề cử vào các cơ quan nhà nước các cấp
Hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và phản động.
Bảo vệ lợi ích nhân dân
Bốn là, nền dân chủ mang tính giai cấp
biến lí luận thành thực tiễn, khả năng thành hiện thực
xây dựng ĐCS, nhà nước XHCN ngày càng vững mạnh
Huy động trí tuệ và của cải trong nhân dân
Phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân
Tính tất yếu
2. Xây dựng nhà nước XHCN
Cơ quan thể hiện và thực hiện quyền lực của nhân dân
Đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS
Công cụ để quản lí toàn bộ xã hội trên tất cả các lĩnh vực đời sống
Khái niệm
a) Khái niệm nhà nước XHCN
Bản chất nhà nước XHCN
Mang bản chất giai cấp công nhân
Muốn đảm bảo bản chất giai cấp công nhân cần có sự lãnh đạo của ĐCS
Đặc trưng
của nhà nước XHCN
công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của NDLĐ, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS
công cụ trấn áp những thế lực phản động
công cụ tổ chức xây dựng các lĩnh vực đời sống xã hội
1
công cụ thực hiện và mở rộng dân chủ nhân dân
là “nửa nhà nước”, “nhà nước không còn nguyên nghĩa”
2
3
4
5
Tổ chức có hiệu quả công việc xây dựng toàn diện xã hội mới
Trấn áp kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh xã hội
Chức năng
1
2
XÃ HỘI
VĂN HÓA
Nhiệm vụ
KINH TẾ
Trấn áp các thế lực phản động chống phá CNXH, bảo vệ thành quả cách mạng
Tập hợp các tầng lớp NDLĐ cùng nhau xây dựng xã hội mới
Mở rộng dân chủ cho nhân dân
Cải tạo những QHSX cũ, xây dựng những QHSX mới XHCN
Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước XHCN
THANK FOR
WATCHING!!

Nguồn:Ty Lê Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngCHUONG_8__1.pptx[4.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gw000q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-01 15:06:47
Loại file
pptx
Dung lượng
4.23 M
Trang
24
Lần tải
0
Lần xem
2
bài giảng điện tử CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

Xem thêm bài giảng

bài giảng MỚI NHẤT

bài giảng XEM NHIỀU