Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông

Đăng ngày 3/23/2013 2:00:47 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Linh Lê Ngọc | Lần tải: 41 | Lần xem: 4 | Page: 7 | Kích thước: 0.57 M | Loại file: pptx
  • Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông - 1
  • Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông - 2
  • Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông - 3
  • Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông - 4
  • Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông, Toán học 3. . nslide.com chia sẽ đến các bạn tài liệu Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông trong danh mục Toán học 3 được chia sẽ bởi bạn Linh Lê Ngọc tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Toán học 3 , có 7 trang, thuộc định dạng .pptx, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập A B D C 4cm 4cm 3cm 3cm A B C D A 4 + 3 (cm) 4 + 3 (cm) (4 + 3) × 2 (cm) A B D C Chu vi hình chữ nhật A B D C A B C D A 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 × 4 (cm) A B D C Chu vi hình vuông https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-chu-nhat-chu-vi-hinh-vuong.pc80yq.html

Nội dung

A
B
D
C
4cm
4cm
3cm
3cm
A
B
C
D
A
4 + 3 (cm)
4 + 3 (cm)
(4 + 3) × 2 (cm)
A
B
D
C
Chu vi hình chữ nhật
A
B
D
C
A
B
C
D
A
3 cm
3 cm
3 cm
3 cm
3 × 4 (cm)
A
B
D
C
Chu vi hình vuông