Chu vi hình chữ nhật

Đăng ngày 1/24/2010 9:13:28 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Lan Võ Thị Ngọc | Lần tải: 15 | Lần xem: 3 | Page: 8 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: ppt
  • Chu vi hình chữ nhật - 1
  • Chu vi hình chữ nhật - 2
  • Chu vi hình chữ nhật - 3
  • Chu vi hình chữ nhật - 4
  • Chu vi hình chữ nhật - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chu vi hình chữ nhật, Toán học. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện Chu vi hình chữ nhật .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Chu vi hình chữ nhật trong thể loại Toán học được chia sẽ bởi thành viên Lan Võ Thị Ngọc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục Toán học , có tổng cộng 8 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường TH Trần Phước GV : Võ Thị Ngọc Lan Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của hình chữ nhât? TOáN CHU VI HìNH CHữ NHậT Chu vi hình chữ nhật ABCD là: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng( cùng một công ty đo ) rồi nhân với hai, bên cạnh đó A 4Cm B C D 3Cm 4 + 3 + 4 + 3 = 14 Cm Hoặc (4 + 3) x 2 = 14 Cm LUYệN TậP Bài1: Tính chu vi hình chữ nhật có: a)Chiều https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-chu-nhat.43ebvq.html

Nội dung

Trường TH Trần Phước
GV : Võ Thị Ngọc Lan
Kiểm tra bài cũ:
Nêu đặc điểm của hình chữ nhât?
TOáN
CHU VI HìNH CHữ NHậT
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng( cùng một đơn vị đo ) rồi nhân với hai.
A 4Cm B
C D
3Cm
4 + 3 + 4 + 3 = 14 Cm
Hoặc (4 + 3) x 2 = 14 Cm
LUYệN TậP
Bài1: Tính chu vi hình chữ nhật có:
a)Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm;
b) Chiều dài 2dm,chiều rộng 13cm.
a)(10 + 5) X 2= 30(cm)
b) Đổi: 2dm =20 cm
(20 + 13) X 2 = 66(cm)
TOáN
CHU VI HìNH CHữ NHậT
Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35cm, chiều rộng 20cm.Tính chu vi mảnh đất đó.
Tóm tắt:
Chiều dài: 35cm
Chiều rộng: 20cm
Chu vi: ? cm
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật là:
Đáp số: 110cm
(35 + 20) X 2 = 110(cm)
TOáN
CHU VI HìNH CHữ NHậT
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A 63m B
D C
31m
M 54m N
Q P
40m
A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhậtNMPQ.
B.Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhậtNMPQ.
C.Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhậtNMPQ.
TOáN
CHU VI HìNH CHữ NHậT
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng( cùng một đơn vi đo) rồi nhân với 2.
TOáN
CHU VI HìNH CHữ NHậT
Kính chúc thầy cô sức khoẻ và hạnh phúc
Xin chân thành cảm ơn !