chu vi hình chữ nhật

Đăng ngày 4/9/2013 6:21:54 PM | Thể loại: Lớp 3 | Chia sẽ bởi: Nguyên Bùi Thị | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 12 | Kích thước: 1.10 M | Loại file: ppt
  • chu vi hình chữ nhật - 1
  • chu vi hình chữ nhật - 2
  • chu vi hình chữ nhật - 3
  • chu vi hình chữ nhật - 4
  • chu vi hình chữ nhật - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng chu vi hình chữ nhật, Lớp 3. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả tài liệu chu vi hình chữ nhật .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu chu vi hình chữ nhật thuộc thể loại Lớp 3 được giới thiệu bởi bạn Nguyên Bùi Thị đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Lớp 3 , có tổng cộng 12 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Giáo dục Công dân ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem chu vi hình chữ nhật Bài 86: Phiếu học tập 1, nói thêm Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, bên cạnh đó 2, cho biết thêm Tính chu vi hình chữ nhật ABCD, bên cạnh đó 3, bên cạnh đó Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào? bàn thảo nhóm Nhóm 2 bàn thảo, hoàn thiện phiéu học tập,còn cho biết thêm Hai nhóm 2 tạo nên nhóm 4, bàn thảo, hợp nhất kết quả, thêm nữa Ghi kết quả bàn thảo của nhóm 4 ra giấy A2,còn cho biết thêm Kết quả bàn thảo nhóm đáp án Chu vi hình tứ giác https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-chu-nhat.bo62yq.html

Nội dung

chu vi hình chữ nhật
Bài 86:
Phiếu học tập
1. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ.
2. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
3. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?
thảo luận nhóm
Nhóm 2 thảo luận, hoàn thành phiéu học tập.
Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi, thống nhất kết quả.
Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 ra giấy A2.
Kết quả thảo luận nhóm
đáp án
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
4 + 2 + 3 + 5 = 14 (dm)
Đáp số: 14dm
Cách 1:
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
4 + 3 + 4 + 3 = 14 (dm)
Đáp số: 14dm
Cách 2:
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
(4 + 3) x 2 = 14 (dm)
Đáp số: 14dm
đáp án
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi cộng các kết quả lại.
Chu vi hình chữ nhật
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm
Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:
Luyện tập
b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm
Luyện tập
Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m,
chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó ?
Tóm tắt:
Chiều dài: 35m
Chiều rộng: 20m
Chu vi: ....... m ?
Bài giải:
Chu vi mảnh đất là:
( 35 + 20 ) x 2 = 110 (m)
Đáp số: 110m
Chọn đáp án đúng:
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Luyện tập
A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.
C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ.
Còn có cách nào khác ?
Nửa chu vi của hai hình chữ nhật bằng nhau
nên chu vi của chúng bằng nhau.
ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG.
BẠN GIỎI QUÁ!
Bài 1
Bài 2
CHƯA
ĐÚNG
RỒI!
Bài 1
Bài 2