chu vi hình chữ nhật

Đăng ngày 10/8/2015 9:25:23 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thanh | Lần tải: 142 | Lần xem: 1 | Page: 11 | Kích thước: 0.60 M | Loại file: ppt
  • chu vi hình chữ nhật - 1
  • chu vi hình chữ nhật - 2
  • chu vi hình chữ nhật - 3
  • chu vi hình chữ nhật - 4
  • chu vi hình chữ nhật - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng chu vi hình chữ nhật, Toán học 3. . nslide giới thiệu đến mọi người tài liệu chu vi hình chữ nhật .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện chu vi hình chữ nhật thuộc thể loại Toán học 3 được chia sẽ bởi user Hương Nguyễn Thanh tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào chủ đề Toán học 3 , có 11 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập chào mừng quý thầy cô TOÁN 3 CHU VI HÌNH CHỮ GV : Nguyễn Thanh Hương 2 + 3 + 5 + 4 = Muốn tính chu vi hình tứ giác ta lấy số đo những cạnh cộng với nhau,còn cho biết thêm M Q P N 4dm 5dm 3dm 2dm ) Chu vi hình tứ giác MNPQ là: Đáp số: 14 dm Bài giải: Muốn tính chu vi hình tứ giác ta làm thế nào? Kiểm tra Bài cũ: 14 (dm) C D B A Hình chữ nhật có đặc điểm gì? Câu hỏi C D B A - Hình chữ nhật ABCD có 4 gúc vuụng - Hai cạnh dài https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-chu-nhat.t8qd0q.html

Nội dung

chào mừng quý thầy cô
TOÁN 3
CHU VI HÌNH CHỮ
GV : Nguyễn Thanh Hương

2 + 3 + 5 + 4 =
Muốn tính chu vi hình tứ giác ta lấy số đo các cạnh cộng với nhau.
M
Q
P
N
4dm
5dm
3dm
2dm
)
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
Đáp số: 14 dm
Bài giải:
Muốn tính chu vi hình tứ giác ta làm thế nào?
Kiểm tra Bài cũ:
14 (dm)
C
D
B
A


Hình chữ nhật có đặc điểm gì?
Câu hỏi
C
D
B
A
- Hình chữ nhật ABCD có 4 gúc vuụng
- Hai cạnh dài AB, CD bằng nhau
- Hai cạnh ngắn AD, BC bằng nhau.
Trả lời:

C
D
B
A
3
3
4
4
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
4 + 3 + 4 + 3 =
Hoặc: (4 + 3) x 2 = 14 (dm)
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng vụựi chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
Tính chu vi hình chữ nhật ABCD ?
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào ?
14 ( dm )
dm
dm
dm
dm
Nhận xét đơn vị đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD ?
Chiều dài: 10 cm,
chiều rộng: 5 cm
a) Tính chu vi hình chữ nhật có:
(Làm vào bảng con)
Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 5) x 2 = 30 (cm)
Đáp số: 30 cm
Bài giải
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng vụựi chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Bài tập1:
Chiều dài 2
b) Tính chu vi hình chữ nhật có:
Em có nhận xét gì về đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng ?
Khi chiều dài và chiều rộng khác đơn vị đo thì ta làm thế nào?
,chiều rộng 13
dm
cm
(Làm bài vào bảngcon)
Chu vi hình chữ nhật là:
(20 + 13) x 2 = 66 (cm)
Đáp số: 66 cm
Đổi: 2dm = 20 cm
Bài giải
Bài tập 2:
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó ?
Bài giải
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(35 + 20) x 2 = 110 (m)
Đáp số: 110 m
(Giải bài vào vở)
Tóm tắt
Chiều dài: 35m
Chiều rộng: 20m
Chu vi : ? m
Bài tập 3:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
P
Q
N
M
C
D
B
A
54m
40m
63m
31m
A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
Để tìm ra đáp án đúng ta phải làm gì ?
(Hoạt động nhóm đôi)
C.
củng cố
Câu hỏi
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?
Dặn dò
- Em nào chưa xong bài tập thì tiếp tục hoàn thành.
- Xem trước bài: Chu vi hình vuông - Trang 88.
Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự