Chu vi hình tròn.

Đăng ngày 12/17/2017 9:47:05 PM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: giang phùng châu | Lần tải: 0 | Lần xem: 32 | Page: 9 | Kích thước: 1.92 M | Loại file: ppt
  • Chu vi hình tròn. - 1
  • Chu vi hình tròn. - 2
  • Chu vi hình tròn. - 3
  • Chu vi hình tròn. - 4
  • Chu vi hình tròn. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chu vi hình tròn., Toán học 5. . https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-tron.8avx0q.html

Nội dungTổ :4-5
phßng Gd-®t lôc nam
Lớp
5A
lớp 5A kính chào các thầy giáo, cô giáo về dự giờ thăm lớp !
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Chu Vi Hình Tròn
A
B
Chu vi hình tròn
Độ dài của đường tròn bán kính 2cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB
Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó
Chu Vi Hình Tròn
Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 4 cm.
Qui tắc: Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Chu vi bằng: 4 x 3,14 =
12,56 (cm)
Chu Vi Hình Tròn
C: Chu vi
d: đường kính
Công thức: C = r x 2 x 3,14
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Công thức: C = d x 3,14
C: Chu vi
r: bán kính
Thứ sáu ngày 25 tháng 1năm 2008
Toán
Chu Vi Hình Tròn
Ví dụ1: d = 6 cm
.. C ?
Ví dụ 2: r = 5 cm
...C ?
6 x 3,14 = 18,84 ( cm)
5 x 2 x 3,14 = 31,4 ( cm)
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Chu Vi Hình Tròn
Luyện tập
Bài 1 (96): Tính chu vi hình tròn có đường kính d
a) d = 0,6cm
C = 0,6 x 3,14 = 1,884(cm)
b) d = 2,5dm
c) d= m
C = 2,5 x 3,14 = 7,85(dm)
C = x 3,14 = 2,512(m)
Bài 2 (96): Nhóm.
Tính chu vi hình tròn có bán kính r
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Chu Vi Hình Tròn
a) r = 2,75cm
b) r = 6,5dm
C = 3,14m
C = 17,27cm
C = 40,82 dm
c) r = m
Bài 3/96: v
Bài giải
Chu vi của bánh xe là:
0,75 x 3,14 = 2,355 (m2)
Đáp số: 2,355 m2
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
Toán
Chu Vi Hình Tròn
Tiết học của chúng ta tạm dừng tại đây!
Lớp 5A
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ-hạnh phúc !