GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
LÝ THUYẾT
Giáo viên: Bùi Thanh Hải
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1.Mục đích
Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp luyện tập đơn giản để các em tập luyện và phát triển sức bền.
2. Yêu cầu
- Biết một số nguyên tắc, phương pháp đơn giản tập luyện và phát triển sức bền
- Biết vận dụng khi học giờ Thể dục và tự tập hằng ngày.
Muốn có một sức khỏe tốt, chúng ta phải tập luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại.
* Qua đoạn phim trên các em học tập được ở Bác Hồ điều gì?
II. NỘI DUNG
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP SỨC BỀN
Những hình ảnh trên đây thể hiện những hoạt động gì?
10/14/2021
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
Học tập Lao động Tập luyện TDTT
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
Để làm được những công việc trong các hình ảnh trên theo em chúng ta cần có gì?
Muốn có sức khỏe tốt chúng ta phải làm gì?
* Muốn có sức khỏe tốt chúng ta phải luyện tập TDTT. Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì trong lao động, học tập, tập luyện TDTT giúp chúng ta không mệt mỏi.
Vậy theo em sức bền là gì?
a. Khái niệm:
Sức khỏe
* Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
a. Khái niệm:
b. Phân loại sức bền:
Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
Em đã từng tập sức bền ở nhà chưa?
Vậy theo em thì sức bền được chia làm mấy loại?
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
a. Khái niệm:
b. Phân loại sức bền:
Sức bền gồm có:
* Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
* Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao đông, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài.
Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
Sức bền chung:
Sức bền chuyên môn:
10/14/2021
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
* Tìm một số ví dụ về sức bền chung và sức bền chuyên môn.
b. Phân loại sức bền:
Đáp án
- Sức bền chung:
- Sức bền chuyên môn:
a. Khái niệm: Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
* THẢO LUẬN NHÓM:
- Khả năng đạp xe của một số em học sinh từ nhà đến trường.
Khả năng leo núi của người vùng cao.
Khả năng bơi, lặn của người làm nghề chài lưới.
- Khả năng của vận động viên chạy 10km; 42.195 m …
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
b. Phân loại sức bền:
- Sức bền chung:
- Sức bền chuyên môn:
a. Khái niệm: Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
Sức bền đóng vai trò như thế nào đối với đời sống con người?
Trong học tập, lao động, nếu không có sức bền thì kết quả như thế nào?
Trong cuộc sống hàng ngày sức bền nó có quan trong không?
c. Vai trò của sức bền đối với đời sống con người.
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
b. Phân loại sức bền:
- Sức bền chung:
- Sức bền chuyên môn:
a. Khái niệm: Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
c. Vai trò của sức bền đối với đời sống con người
* Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có kết quả cao.
I.MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
b. Phân loại sức bền:
- Sức bền chung:
- Sức bền chuyên môn:
a. Khái niệm: Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
c. Vai trò của sức bền đối với đời sống con người
* Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sức bền của một số học sinh THCS rất kém, do các em không chịu khó tập luyện. Sức bền kém sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập, do đó cần phải biết cách tập luyện phát triển sức bền.
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
Trương Thanh Hằng
Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1986
Vận động viên Điền Kinh ( Cự ly 800m- 1500m)
* Thành tích:
HCV Châu Á năm 2007 và 2010
HCV Sea Games 24, 25.
HCB Asian Indoo Games III 2008.
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
Vũ Văn Huyện
Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1983
Vận động viên Điền Kinh ( 10 môn phối hợp)
* Thành Tích;
HCV 10 môn phối hợp Sea Games 23, 24, 25.
HCĐ Asian Indoo Games III 2008.
Phá 2 kỷ lục Sea Games.
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
10/14/2021
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN.
Nguyễn Đình Cương
Sinh năm 1984
Vận động viên Điền Kinh ( Cự ly 1500m- 5000m)
* Thành Tích;
HCV chạy 800m và 1500m Sea Games 24.25.
Phá kỷ lục Sea Games 1500m
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
10/14/2021
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
Lance Anstrong (Mỹ) Một huyền thoại sống.
Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1971
Vận động viên Đua xe đạp
* Thành tích:
- 7 lần liên tiếp lên ngôi vô địch giải đua xe đạp Pháp mỡ rộng Tour de France.
- Đã chiến thắng bệnh ung thư để trở lại với đường đua.
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
10/14/2021
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
Michacl Phelps (Mỹ)
Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1985
Vận động viên Bơi lội.
* Thành tích:
14 HCV Thế vận hội Olympic
6 HCV Thế giới
Nắm giữ 23 kỷ lục thế giới.
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
10/14/2021
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
PHÁT TRIỂN SỨC BỀN.
Hicham El Guerrocej (Maroc)
Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1974
Vận động viên Điền kinh ( Cự ly 1500m- 5000m)
* Thành tích:
4 HCV Thế giới. Giữ kỷ lục Thế giới cự ly 1500m
2 HCV Thế vận hội Athens 2004 cự ly 1500m và 5000m.
5 lần phá kỷ lục thế giới.
* Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới .
I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN.
1. Một số hiểu biết cần thiết.
a. Khái niệm.
b. Phân loại sức bền.
c. Vai trò của sức bền đối với đời sống con người.
2. Luyện tập:
- Hãy phân biệt sức bền và sức nhanh ( sức nhanh ở chương trình Thể dục lớp 8)
Bài tập 1:
ĐÁP ÁN
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1. Một số hiểu biết cần thiết.
a. Khái niệm.
b. Phân loại sức bền.
c. Vai trò của sức bền đối với đời sống con người.
2. Luyện tập:
Bài tập 2:
Là học sinh chúng ta có cần tập luyện sức bền không? Vì sao? Và tập luyện như thế nào?
ĐÁP ÁN
Học sinh cần phải tập luyện sức bền vì: Tập luyện sức bền giúp chúng ta cũng cố và nâng cao sức khỏe, nó ảnh hưởng tốt tới mọi chức năng của cơ thể, có tác dụng phòng ngừa bệnh tật, nâng cao trạng thái thể lực cũng như tinh thần.
II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN
1.MỘT SỐ NGUYÊN TẮC

1.1.Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người:
Tùy theo lứa tuổi, giới tính và sức khỏe của mỗi người mà tập luyện vừa sức.
Sức bền chỉ có được khi tập luyện, hoạt động liên tục trong một thời gian và cường độ nhất định .
Học sinh lớp 9 có sức khỏe bình thường cần chạy liên tục khoảng 6 phút trở lên hoặc chạy hết 500m trở lên mới có tác dụng rèn luyện sức bền.
II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC
TẬP LUYỆN
1.2.Tập từ nhẹ đến nặng dần:
Những buổi tập đầu tiên, cần chạy nhẹ nhàng với tốc độ khoảng 2- 3 phút hoặc 300 – 350m. Sau đó tăng dần thời gian, tốc độ và khoảng cách lên một chút.
Sau mỗi buổi tập theo dõi sức khỏe bằng nhiều cách, trong đó có cách đo mạch hoặc dựa trên biểu hiện của sắc mặt như: Có cảm thấy người khỏe mạnh dễ chịu không, ăn có ngon không, ngủ có ngon không, ngồi học có được lâu không?
Nếu những biểu hiện nêu trên đều tốt thì có thể nâng dần cự ly, thời gian và tốc độ lên. Còn ngược lại thì phải ngưng tập ngay để đi khám bác sĩ tìm nguyên nhân hướng khắc phục.
1.3.Tập luyện thường xuyên liên tục
Tập thường xuyên hàng ngày hoặc 3- 4 lần/ tuần một cách kiên trì không nóng vội. Song song với tập chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy vượt qua chướng ngại vật trên đường chạy và các động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN
2. Một số phương pháp và hình thức tập luyện đơn giản:
Tập sức bền bằng cách chơi một số trò chơi vận động hoặc tập một số bài tập như: Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa, tập chạy phối hợp với thở ((Hai lần hít vào, hai lần thở ra)) hoặc chạy vượt chướng ngại vật, để luyện tập vượt chướng ngại vật khi chạy trên đường chạy tự nhiên…
Tập luyện sức bền bằng cách đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe từ 300m tăng dần đến 3.000m hoặc từ 3 phút đến 40 phút.
Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: Đi bộ thể thao, chạy cự ly trung bình, chạy cự ly dài. Cũng có thể tập các môn cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi cự li trung bình hoặc cự li dài…
Cũng có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm khi đi bộ, chạy (theo hình số 8) hoặc đi dạo…Thời gian tập vào buổi sáng hoặc chiều tối.
Cần tập thường xuyên, kiên trì theo sức khỏe của mình.
10/14/2021
Sức bền là gì?
Sức bền chuyên môn là gì?
Vai trò của sức bền.
Sức bền chung là gì?
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
nguon VI OLET