Giáo viên: Trần Thanh Trọng
Trường THCS Hòa Ninh
CHÀO MỪNG CÁC EM TRONG TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
THỂ DỤC 9
TÊN BÀI DẠY:
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
Giáo viên:Trần Thanh Trọng
Bài Thể dục phát triển chung của nữ có 45 nhịp
1. Nhận lớp:
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
2. Phổ biến nội dung tiết học
Bài thể dục phát triển chung: Học từ nhịp 1-19.
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
- Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, khủy tay, cánh tay, gối, hông, đánh tay cao thấp, tay ngực, tay này chạm mũi chân kia, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang
- Khởi động chuyên môn:
Thực hiện một số bài tập căng cơ: Tay, vai, lưng ép dẻo …
3. Khởi động:
II/ PHẦN CƠ BẢN
1. Bài Thể dục phát triển chung
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19


1.2 Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 1: Đưa tay trái sang ngang, bàn tay sấp, tay phải ra trước lên cao, lòng bàn tay hướng vào, mắt nhìn theo tay. (Hình 1)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 2: Tay phải vòng qua trái xuống dưới, sang ngang thành 2 tay dang ngang, tay sấp, đầu hơi cuối, sau đó quay đầu sang phải, mắt nhìn theo tay
(Hình 2)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 3: Xoay cổ tay thành 2 bàn tay ngửa, 2 tay chếch cao ( chữ V) mặt ngửa, kiểng gót.
(Hình 3)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 4: Hai tay từ trên cao xuống bắt chéo trước mặt sau đó sang ngang( sấp), dồn trọng tâm vào chân phải, nâng chân trái sang ngang lên cao (Hình 4)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 5: Dướn chân trái chạm đất rộng hơn vai, khuỵu gối, 2 tay ra trước song song, chân phải duỗi thẳng (Hình 5)

II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 6: Đạp nhẹ chân trái về như nhịp 4. (Hình 6)

II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 7: Thu chân trái về như nhịp 3.
(Hình 7)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 8: Như nhịp 4 nhưng đổi bên
(Hình 8)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 9: Như nhịp 5 nhưng đổi bên
(Hình 9)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 10: Duỗi chân phải thành đứng thẳng, 2 chân rộng hơn vai, 2tay dang ngang ( tay ngửa) (Hình 10)

II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 11:Xoay thân 900 sang trái, tay phải xuống dưới ra trước, 2 tay song song ngang vai, chân trái khuỵu gối, chân phải kiểng gót (Hình 11)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 12: Chân phải đá từ sau ra trước lên cao, chếch sang trái, đồng thời đánh tay sang phải (Hình 12)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 13: Như nhịp 11
(Hình 13)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 14: Như nhịp 10
(Hình 14)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 15: Như nhịp 11 nhưng đổi bên
(Hình 15)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 16: Như nhịp 12 nhưng đổi bên
(Hình 16)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 17: Như nhịp 15
(Hình 17)
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 18: Chuyển trọng tâm chân phải, đứng thẳng, kéo chân sau về cách gót chân trước 1 bàn chân, mũi chân chạm đất, 2 tay chống hông.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.1 Bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 1-19
Nhịp 19: Nâng đùi chân trái ra trước lên cao ngang hông, cẳng chân vuông góc với đùi và mặt đất, mũi bàn chân thẳng.
II/ PHẦN CƠ BẢN
* Sau đây chúng ta sẽ ôn lại 19 nhịp của bài thể dục phát triển chung của nữ
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 1: Hai tay ra trước song song, tay sấp
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 2: Hai tay sang ngang, long bàn tay ngửa
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 3: Hai tay chếch cao hình V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt hướng tay.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 4: Bước chân trái chếch 450 , khuỵu gối, tay trái chếch cao, tay phải chếch thấp.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 5: Trọng tâm dồn chân phải, khuỵu gối, gập thân, tay trái chạm mũi chân trái, tay phải chếch cao.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 6: Như nhịp 4.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 7: Thu chân trái về như nhịp 3
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 8: Như nhịp 4, đổi chân
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 9: Như nhịp 5, đổi chân
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 10: Như nhịp 8
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 11: Thu chân trái sát chân phải.Gập thân, 2 chân thẳng, 2 tay hướng xuống đất.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 12: Ngồi xổm, kiểng gót, 2 tay chống đất rộng bằng vai, cúi đầu.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 13: Dồn trọng tâm 2 tay, bật 2 chân lên cao 5cm và duỗi chân trái sang ngang.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 14: Dồn trọng tâm lên 2 tay thu chân trái về như nhịp 12
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 15: Như nhịp 13, đổi chân
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 16: Đứng lên đồng thới thu chân phải về cách chân trái rộng hơn vai, 2 tay dang ngang, tay sấp.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 17: Gập thân, vặn mình sang trái, tay phải chạm chân trái, tay trái chếch cao.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 18: Nâng thân 1 chút, sau đó thực hiện động tác như nhịp 17
II/ PHẦN CƠ BẢN
1.2. Bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 1-19
Nhịp 19: Như nhịp 16
II/ PHẦN CƠ BẢN
* Sau đây chúng ta sẽ ôn lại 19 nhịp của bài thể dục phát triển chung của nam
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM
HẸN GẶP LẠI
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
nguon VI OLET