TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỠ ĐÀO HỮU CẢNH
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
KHỐI:6
CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN
(20 NHỊP)
GVBM: VÕ TRẦN TUẤN
1. Nhận lớp: Lớp trưởng tập hợp , điểm số, báo cáo.
2. Nội dung học tiết 1,2: Học bài TD từ nhịp 1- nhịp 8.
3. Khởi động.
4.Trò chơi.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Hoạt động khởi động:
Xem video Bài thể dục liên hoàn lớp 6 gồm 20 nhịp
- Tư thế chuẩn bị: Đứng nghiêm
Nhịp 1:
Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa
Nhịp 2:
Hai tay thu về ngang vai, đầu các ngón tay chạm mỏm vai, mặt hướng trước...
Nhịp 3:
Về TT nhịp 1 đồng thời hai chân kiễng gót.
Nhịp 4:
Chân trái thu về đồng thời hai tay hạ về tư thế chuẩn bị.
Nhịp 5:
Chân trái bước sang ngang, tay trái đưa ngang vai, cẳng tay phải gập trước ngực.
Nhịp 6:
Tay phải duỗi ngang vai, cẳng tay trái gập trước ngực, lòng bàn tay sấp.
Nhịp 7:
Tay trái duỗi ngang vai, lòng bàn tay sấp.
Nhịp 8:
Chân trái thu về hai gối khuỵu, đồng thời hai tay duỗi thẳng chếch bên thấp, lòng bàn tay sấp
3. Hoạt động tập luyện
- Tập từ nhịp 1 đến nhịp 8 theo nhịp đếm từ chậm đến nhanh dần.
+Tập từ nhịp 1 đến nhịp 4.
+Tập từ nhịp 5 đến nhịp 8.
- Tập từ nhịp 1 đến nhịp 8 theo nhịp chậm, nhanh khác nhau:
+Tập từ nhịp 1 đến nhịp 8
-Tập luyện cá nhân, cặp đôi, nhóm
Tập luyện cá nhân, cặp đôi
Tập luyện theo nhóm, theo lớp
4. Hoạt động vận dụng
1. Củng cố: Gọi 3,4 HS thực hiện động tác bài TD từ nhịp 1 đến nhip 8
2. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác hồi tỉnh, lắc chân tay kết hợp với hít thở sâu,…
3. Nhận xét:
- Quá trình học của học sinh như: Ý thức, tư thế, tác phong, khả năng nắm bài của HS.
- Giao bài tập và hướng dẫn tập ở nhà bài TD từ nhịp 1đến nhịp 8.
- Xem trước bài TD từ nhịp 9 đến 12.
XIN CHÀO
HẸN GẶP LẠI
nguon VI OLET