Giáo viên: Lê Ngọc Chương
Bài 04: CHẠY VỀ ĐÍCH
MÔN: GDTC 6
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Kĩ thuật chạy cự li ngắn gồm có 4 giai đoạn:
+ Giai đoạn xuất phát
+ Giai đoạn chạy lao
+ Giai đoạn chạy giữa quãng
+ Giai đoạn về đích
- Khẩu lệnh: “Vào chỗ", “Sẵn sàng”, “Chạy!”
1- Kĩ thuật chạy cự li ngắn gồm có mấy giai đoạn?.
Nêu tên các giai đoạn đó?
2- Khẩu lệnh của kĩ thuật xuất phát cao là gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
-“Vào chỗ": Bước đến vị trí xuất phát, bàn chân trước (chân thuận) đặt sát mép sau vạch xuất phát, bàn chân sau đặt cách gót chân trước 15 — 20 cm (hay 1 bàn chân đặt dọc).
3- Kĩ thuật xuất phát cao, khi có khẩu lệnh “Vào chỗ” ta thực hiện như thế nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ
4- Kĩ thuật xuất phát cao, khi có khẩu lệnh “Sẵn sàng” ta thực hiện như thế nào?
- “Sẵn sàng”: Khụyu hai gối, thân trên hơi ngả ra trước.
Chân trước chạm đất bằng nửa trước bàn chân, chân sau kiếng gót.
Tay khác bên với chân thuận để ở phía trước.
Tức là chân nào phía trước thì tay đó phía sau
KIỂM TRA BÀI CŨ
4- Kĩ thuật xuất phát cao, khi có khẩu lệnh “Chạy” ta thực hiện như thế nào?
“Chạy!": Đồng thời đạp mạnh hai chân và chuyển nhanh chân sau ra trước. Nỗ lực đưa cơ thể rời vị trí xuất phát với tốc độ cao nhất.
I. Chạy về đích
II. Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy

NỘI DUNG:
Bài 04 - Tiết 08: CHẠY VỀ ĐÍCH
I. Chạy về đích (chạy băng qua đích)
Em hãy nêu kĩ thuật chạy về đích?
- Chạy về đích là giai đoạn cuối của cự li chạy, người chạy phải nỗ lực duy trì tốc độ cao nhất. Ở bước cuối cùng gập thân nhanh ra trước khi vượt qua vạch đích.
- Hoạt động sau khi về đích: Không dừng lại đột ngột,
chạy chậm dần chuyển thành đi bộ và kết hợp thả lỏng.
I. Chạy về đích (chạy băng qua đích)
- Chạy về đích là giai đoạn cuối của cự li chạy, người chạy phải nỗ lực duy trì tốc độ cao nhất. Ở bước cuối cùng gập thân nhanh ra trước khi vượt qua vạch đích.

II. Một số điều luật thi đấu các môn chạy
Quan sát hình ảnh?
- Đích là một vạch màu trắng rộng 5 cm, được kẻ vuông góc với đường chạy.
- Vận động viên được coi là đã về đích khi thân người của họ (trừ đầu, cổ, tay, chân, bàn tay, bàn chân) chạm tới mặt phẳng thẳng đứng của vạch đích.
Vạch đích
II. Một số điều luật thi đấu các môn chạy
Vận động viên được coi là đã về đích khi thân người của họ (trừ đầu, cổ, tay, chân, bàn tay, bàn chân) chạm tới mặt phẳng thẳng đứng của vạch đích
Đánh đích bằng ngực hoặc bằng vai

1. Tốc độ chạy của giai đoại về đích?
Tốc độ chậm dần.
Tốc độ trung bình.
Tốc độ cao.
Tốc độ cao nhất.
Cũng cố
1. Cách đánh đích bằng?
Đầu.
Tay.
Chân.
Vai hoặc ngực.
Cũng cố
DẶN DÒ
Học bài.
Xem nội dung bài 04: Chạy về đích
3. Ôn tâp chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết
nguon VI OLET