TIẾT 5: CHẠY NGẮN
(Xuất phát, chạy lao sau xuất phát – Trò chơi) (Tiết 1)
KẾT NỐI TRI THỨC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
TRƯỜNG THCS CỰ NẪM – BỐ TRẠCH

2
TIẾT 5: CHẠY NGẮN
( Xuất phát và chạy lao sau xuất phát – trò chơi)(T1)

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
- Làm quen với xuất phát cao. Học sinh biết và làm quen với động tác XP cao
- Nhận biết được khẩu lệnh xuất phát, thứ tự thực hiện và cấu trúc động tác.
- Biết cách luyện tập.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.
- Năng lực riêng:
+ Nhận biết được các động tác xuất phát cao và biết cách luyện tập.
+ Tạo sự phát triển về năng lực, liên kết vận động.
3. Phẩm chất
- Tích cực, tự giác trong học tập và vận dụng để rèn luyện thân thể hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
Máy tính kết nối Wifi,camera,
2. Đối với học sinh
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
4
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
5
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
6
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
- GV chỉ dẫn một số sai sót đơn giản thường gặp trong luyện tập:
+ Ở tư thế “Sẵn sàng” không chuyên trọng tâm ra chân trước, giậm vạch khi xuất phát, tư thế thân trên và tay không đúng.
+ Thực hiện động tác xuất phát: Xuất phát trước lệnh, xuất phát chậm, bước chạy đầu tiên phối hợp chuyển động của tay và chân không đúng (cùng tay, cùng chân), nhảy ra khỏi vị trí xuất phát,...
8
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
C. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Thực hành nội dung bài học
Hướng dẫn tự tập luyện:
Thực hiện 3 lần/1 buổi tập
b. Sản phẩm
Thực hiện được nội dung bài học (Đúng động tác xuất phát cao)
9
THỂ DỤC 6
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu
Vận dụng nội dung bài học: Vận dụng kiến thức lý thuyết vào việc thực hiện động tác đúng yêu cầu đề ra
b. Sản phẩm
Vận dụng được nội dung bài học: Vào luyện tập hằng ngày để góp phần nâng cao sức khỏe.
10
THỂ DỤC 6
5. Hoạt động kết thúc
a. Mục tiêu
Đưa trạng thái cơ thể về mức ban đầu (trước buổi học).
- Thực hiện động tác hồi tỉnh thả lỏng chân tay.
b. Sản phẩm
- Cơ thể được hồi phục sau luyện tập.
11
THỂ DỤC 6
+ Ưu điểm:
Giáo viên quản lí được HS (bật cam hay không; Luyện tập hay không; ra vào lớp,…)
- Giao được bài tập về nhà. (Quản lý được thời gian nộp bài).
- Nhận bài học, đánh giá chính xác được HS qua bài HS gửi.
- Đánh giá được chính xác năng lực của HS.
+ Nhược điểm:
- Hoạt động tập luyện của học sinh hạn chế do không gian tập luyện không đảm bảo
- Giáo viên quan sát được HS luyện tập.
- Quan sát và sửa sai được cho HS trong quá trình luyện tập
- Ảnh hưởng do đường truyền.
- Không quan sát được góc độ thực hành luyện tập của HS.
- Lớp đông dẫn đến khó kiểm soát được tất cả HS.nguon VI OLET