Bài Giảng Thể Dục 9:Chương 4. Chạy Ngắn (Chạy Nhanh)

bài giảng điện tử Thể dục Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
f8y9zq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-04-09 07:29:22
Loại file
ppt
Dung lượng
2.98 M
Trang
20
Lần tải
0
Lần xem
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Lớp: 9Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ môn thể dụcGIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUAKiểm tra bài cũ:Câu 1:Bạn An nói “ Khi nhảy cao giậm nhảy bằng 2 chân vẫn được t

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) - 1
  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) - 2
  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) - 3
  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) - 4
  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Lớp: 9
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ môn thể dục
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Kiểm tra bài cũ:

Câu 1:Bạn An nói “ Khi nhảy cao giậm nhảy bằng 2 chân vẫn được tính thành tích” theo em bạn An nói như vậy có đúng không? Vì sao?
Đáp án: Sai. Vì: Nhảy 2 chân trong nhảy cao là phạm luật
Câu 2 : Em hãy nêu tên các giai đoạn cuả kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Cho biết giai đoạn nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Đáp án: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
Giai đoạn giậm nhảy là quan trọng nhất, vì:giai đoạn này quyết định thành tích.

Trong điền kinh, nhảy cao là một môn có lịch sử phát triển lâu đời. Từ cách thức vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng của người xưa nhảy cao dần trở thành một phương tiện giáo dục thể chất. Cách đây 2 thế kỷ, Gutxmut đã đưa nhảy cao vào trường học và coi đó như một biện pháp rèn luyện thể lực để phát triển sức mạnh- tốc độ khả năng khéo léo định hướng khi ở trên không.
Năm 1886, lần đầu tiên một cuộc thi nhảy cao chính thức được tổ chức tại nước Anh.và sau đó lan rộng ra nhiều nước khác.
- Năm 1896, tại đại hội Olympic đầu tiên ở Aten , nhảy cao là một trong 12 môn điền kinh được tổ chức, và kỉ lục Olympic là của E. Clac với thành tích 1,81m
Năm 1912, V ĐV; Hrin nhảy qua mức xà 2m.
Năm 1957, X tê pa nốp đã vượt qua mức xà 2,16m.
Năm 1963 Brumen vượt kỷ lục với thành tích 2.28m.
Năm 1988 Xô tô mayo đã phá kỉ lục thế giới với thành tích 2,45m
Em có biết?
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
1.Mục đích
Tiết: 37
Xác đinh lại chân giậm nhảy bằng cách bổ trợ kĩ thuật : Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, tại chổ bổ trợ kĩ thuật đặt chân giậm nhảy phối hợp đánh tay bật người lên cao.
2. Yêu cầu:
2. Xác định được điểm giậm nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà, cách chạy đà và điều chỉnh đà.
- Phối hợp kĩ thuật của hai giai đoạn chạy đà - giậm nhảy.
- Quan sát và nắm các yếu lĩnh kĩ thuật động tác.
- Naém ñöôïc caùc giai ñoaïn kó thuaät vaø vaän duïng vaøo taäp luyeän vaø thi ñaáu.
QUAN SÁT HAI KĨ THUẬT BỔ TRỢ XÁC ĐỊNH
CHÂN GIẬM NHẢY

Kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
Tiết: 37
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG:
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
Nhảy cao kiểu bước qua gồm có 4 giai đoạn:
Chạy đà và chuản bị giậm nhảy
Giậm nhảy
Trên không
Tiếp đất
Trong đó, giai đoạn giậm nhảy là quan trọng nhất
KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
* Nếu giậm nhảy chân trái thì đứng phía bên phải xaø và ngược lại.

* Góc độ chạy đà 30-40°
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:

-----------------------------------------------------------
Giậm chân phải
Giậm chân trái
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
Người đứng thẳng, mặt, thân quay chếch vào 1/3 độ dài của xà tay cùng bên chân lăng đưa sang ngang ,tay chạm xà.
+ Nếu đá chân lăng ra trước lên cao chân lăng chạm vào xà thì gốc độ chạy đà quá lớn ( Điều chỉnh: Xoay mũi chân giậm nhảy ra ngoài)
+ Điểm giậm nhảy hợp lí: Chân lăng, lăng ra trước lên cao không chạm xà và cách xà 0.10m là hợp lí.
* Như vậy, điểm chạm đất của bàn chân chính là điểm giậm nhảy.
CHÚ Ý: khi nhảy xa càng cao thì điểm giậm nhảy càng ở xa xà hơn.
Cự ly chạy đà dài khoảng 5 đến 9 bước đà , Mỗi bước đà tương đương độ dài 5-7 bàn chân hoặc 02 bước đi thường bằng một bước đà.
Nếu bàn chân giậm nhảy đặt ở vị trí xa quá hoặc gần quá so với điểm giậm nhảy, thì điều chỉnh đường chạy đà ngắn lại hoặc dài ra một khoảng tương đương.
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
D?ng ch�n lang phía tru?c, ch?m d?t b?ng n?a tru?c b�n ch�n, mui ch�n s�t v?ch XP, hoi khu?u g?i, tr?ng t�m d?n nhi?u v�o ch�n tru?c, ch�n gi?m nh?y phía sau khu?u g?i nhi?u hon, mui ch�n ch?m d?t c�ch gĩt ch�n tru?c 15 - 20 cm, th�n ng� ra tru?c, hai tay buơng t? nhi�n, t?p trung ch� � chu?n b? ch?y d�.
TTCB CHẠY ĐÀ
*
2 Thời kì:
Thời kì 1: Bắt đầu chạy đà đến trước 3 bước cuối cùng
.
*Mục đích: Tạo ra tốc độ nằm ngang lớn nhất để thực hiện 3 bước cuối.
Chạy đà tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân, sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy. Một số bước chạy ban đầu chạy đà bằng nữa bàn chân trước. Riêng ba bước đà cuối đặt chân bằng gót bàn chân .
Thời kì 2 : Thực hiện 3 bước cuối

+ Mục đích : Duy trì tốc độ đã đạt được chuyển tiếp từ chạy lấy đà sang giậm nhảy


GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
+ Bước 1: Đưa chân giậm nhảy ra trước dài hơn các bước trước đó và đặt gót chân chạm đất phía trước.
+ Bước 2: Đưa nhanh chân lăng ra trước để thực hiện bước hai, đây là bước dài nhất trong ba bước đà cuối.
+ Bước 3: Chủ động đưa chân giậm nhảy và hông cùng bên vươn nhanh về trước để đặt gót bàn chân vào điểm giậm nhảy để chuẩn bị giậm nhảy

GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
4. Giai do?n gi?m nh?y: ( giai do?n quan tr?ng nh?t)
-- Nhi?m v?: Chuy?n t?c d? n?m ngang th�nh t?c d? th?ng d?ng d? dua tr?ng t�m co th? bay l�n cao
Chia l�m 3 th?i kì:
* Thời kì 1: Đưa đặt chân giậm nhảy
Bàn chân giậm nhảy bước cuối cùng tiếp đất bằng gót chân , sau đó nhanh chóng chuyển sangcả bàn chân.
Thời kì 2:Thời kì hoãn xung: Chùng gối tạo thế co cơ khi giậm nhảy
*Thời kì 3: Thời kì giậm nhảy:
-Dùng hết sức của chân đạp mạnh xuống đất để bật người lên cao, đồng thời phối hợp chân lăngđá mạnh từ sau ra trước - lên cao, hai tay đánh từ sau ra trước lên cao hướng khuỷu tay sang hai bên và dừng đột ngột ở độ cao ngang vai tạo lực nâng cơ thể lên cao.
*Lưu ý: Động tác giậm nhảy tuy rất mạnh và nhanh, nhưng phải phối hợp hết sức chính xác, nhịp nhàng giữa chạy đà với giậm nhảy góc độ hợp lí mới đạt thành tích cao.GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
xem hình
PHIẾU BÀI TẬP
Nhóm 1,2: kĩ thuật chạy đà
Nhóm 3,4: kĩ thuật giậm nhảy:
Trong chạy đà mục đích của thời kì 1 (Bắt đầu chạy đà đến trước 3 bước cuối cùng) là :
a. Tạo ra tốc độ nằm ngang lớn nhất để thực hiện 3 bước cuối.
b. Duy trì tốc độ đã đạt được chuyển tiếp từ chạy lấy đà sang giậm nhảy
c. Tạo ra góc độ giậm nhảy chính xác
D. Cả a, b, c đều đúng
Trong kĩ thuật giậm nhảy, điểm giậm nhảy là hợp lí nếu:
a.Nếu đá chân lăng ra trước lên cao chân lăng chạm vào xà
b. Chân lăng, lăng ra trước lên cao không chạm xà và cách xà 0.10m
c. Chân lăng, lăng ra trước lên cao không chạm xà và cách xà 0. 20m
Câu a
Câu b
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
11. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
4. Giai do?n gi?m nh?y: ( giai do?n quan tr?ng nh?t)
5. C?ng c?:

CỦNG CỐ
Các em hãy chọn câu đúng nhất?
2 thời kì
3 thời kì
4 thời kì
Câu 1: Kĩ thuật giậm nhảy gồm bao nhiêu thời kì?
CÂU b
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
11. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
4. Giai do?n gi?m nh?y: ( giai do?n quan tr?ng nh?t)
5. C?ng c?:
CỦNG CỐ
Câu 2: góc độ chạy đà trong nhảy cao hợp lí nhất là:
15 d?n 20 d?
20 d?n 30 d?
30 d?n 45 d?
45 d?n 75 d?
Câu c
GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Tiết: 37

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
2. Yêu cầu:
II. NỘI DUNG
1. Các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua:
2. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà:
a. X�C D?NH DI?M GI?M NH?Y
b. C�CH DO D�:
c. DI?U CH?NH D�
3. Hướng dẫn kĩ thuật chạy đà:
4. Giai do?n gi?m nh?y: ( giai do?n quan tr?ng nh?t)
5. Trị choi:


GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ- GIẬM NHẢY TRONG KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
Trò chơi:
Ô chữ
Cần phải làm gì trước khi chạy đà và giậm nhảy?
Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua?
Khi giậm nhảy, chân tiếp đất bằng gì?
Khi thực hiện 3 bước cuối cùng, chân bước dài nhất gọi là gì?
Khi chạy đà và giậm nhảy cần phối hợp như thế nào?
1
2
3
4
5

Hướng dẫn về nhà:
Xem lại lí thuyết 2 giai đoạn “chạy đà và giậm nhảy”
Tập chạy đà thực hiện đặt chân ba bước cuối cùng
Xin chân thành cám ơn
quý thầy cô !

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngKy_thuat_nhay_cao_kieu_buoc_qua.ppt[2.98 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU