ĐẠI SỐ
Lớp 8
LỚP HỌC ONLINE
“Việc học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến có nghĩa là lùi”.
Danh ngôn
GIÁO VIÊN: Phùng Quốc Khởi
CHƯƠNG I: Phép nhân và phép chia các đa thức
CHƯƠNG II: Phân thức đại số
CHƯƠNG I: Tứ giác
CHƯƠNG II: Đa giác. Diện tích đa giác
TOÁN 8 – HKI
ĐẠI SỐ
HÌNH HỌC
v
Câu hỏi 1. Tính
B
C.
D.
A.
v
Câu hỏi 2. Tính
B
C.
D.
A.
v
Câu hỏi 3. Trong các câu sau đây câu nào SAI ?
B
C.
D.
A.
v
Câu hỏi 4. Trong các biểu thức đại số sau đây, biểu thức nào là đơn thức ?
B
C.
D.
A.
CHƯƠNG 1
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
Chẳng khác gì quy tắc nhân một số với một tổng!
A.(B + C) = A.B + A.C
1. Quy tắc:
- - Hãy viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý.
?1
- Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử vừa viết
- Hãy cộng các tích vừa tìm được.
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
Giải: Chẳng hạn:
Quy tắc:
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng với nhau.
A.(B + C) = A.B + A.C
1. Quy tắc:
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
Quy tắc:
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng với nhau.
A.(B + C) = A.B + A.C
1. Quy tắc:
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
2. Áp dụng:
?1
Làm tính nhân:
?1
Làm tính nhân:
Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn bằng (5x + 3) mét, đáy nhỏ bằng (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.
- Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y.
- Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3m và y = 2m.
?2
- Diện tích mảnh vườn:
- Thay x = 3 m và y = 2 m vào đa thức trên, ta được:
Bài tập luyện tập
1) Bài tập 1c: Làm tính nhân
Làm các bài tập: 1c , 2a , 3b (SGK)
2) Bài tập 2a
3) Bài tập 3b
2) Bài tập 5b: Rút gọn biểu thức
Giải:
Hướng dẫn học ở nhà!

Bài tập làm thêm
nguon VI OLET