Chương I. §12. Số thực

Đăng ngày 11/26/2017 7:52:00 AM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Truyền Nguyễn | Lần tải: 1 | Lần xem: 4 | Page: 20 | Kích thước: 2.11 M | Loại file: ppt

  • Chương I. §12. Số thực - 1
  • Chương I. §12. Số thực - 2
  • Chương I. §12. Số thực - 3
  • Chương I. §12. Số thực - 4
  • Chương I. §12. Số thực - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

-Nêu 2 ví dụ về số hữu tỉ?
-Nêu 2 ví dụ về số vô tỉ?
Kiểm tra bài cũ
B�i 12. số thực
1. Số thực
- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.
là các số thực
-Tập hợp các số thực được kí hiệu là R
?1
Cách viết xR cho ta biết điều gì?
Ta hiểu x là một số thực
Điền các dấu thích hợp vào ô vuông:
a) 3 Q ; 3 R ; 3 I ;
Q
I ;
;
R ;
b)
c)
Z ;
I
N
d)
I .
Q ;
0,2(35)
-2,53
Khi so sánh hai số thực x, y bất kỳ, có thể xảy ra những khả năng nào?
- Với x, y ?R, ta luôn có hoặc x=y hoặc xy
Ví dụ:

a) 0,3192. 0,32(5)

b) 1,24598. 1,24596.
1
2
<
>
8
6
?2
So sánh các số thực:
2,(35) và 2,369121518.
-0,(63) và
2,(35)= 2,3535. < 2,369121518.
b) -0,(63)=-0,6363. =
hoặc
= -0,6363. = -0,(63)
-Với a, b là hai số thực dương, ta có:
nếu a > b thì
 
Số thực lớn hơn 0 gọi là số thực dương.
Số thực nhỏ hơn 0 gọi là số thực âm.
Số 0 không là số thực dương cũng không là số thực âm.
Chú ý:
 
2. Trục số thực
-2
-1
0
1
2
 
 
 
2. Trục số thực
- Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.
- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.
- Điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.
Vì thế, trục số còn được gọi là trục số thực.
Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.
Bài tập 88 trang 44 sgk
Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Nếu a là số thực thì a là số ….….hoặc số ..……..
b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …………….. ……………….....
hữu tỉ
vô tỉ
số thập phân vô hạn không tuần
hoàn
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
1
2
4
3
5
6
1) Z là kí hiệu của tập hợp nào?
2) I là kí hiệu của tập hợp nào?
3) 0,25; 0,(1) ; 1,414213. là những số gì?
5) N là kí hiệu của tập hợp nào?
4) Số 0,5 gọi là số thập phân.
6) Tập hợp số tự nhiên là tập. của tập hợp số nguyên?
-Học thuộc các khái niệm, kết luận trong bài.
- Trả lời câu hỏi: Thế nào là số thực? Trục số thực
- Soạn câu hỏi ôn tập chương
- Bài tập 90, 91, 92 ( Trang 45 / SGK )
117, 118 ( T rang 30/ SBT )

HưUớng dẫn về nhà