Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 1
Trang 1
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 2
Trang 2
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 3
Trang 3
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 4
Trang 4
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 5
Trang 5
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 6
Trang 6
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 7
Trang 7
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 8
Trang 8
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 9
Trang 9
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 10
Trang 10
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 11
Trang 11
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 12
Trang 12
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 13
Trang 13
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 14
Trang 14
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 15
Trang 15
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 16
Trang 16
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 17
Trang 17
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 18
Trang 18
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 19
Trang 19
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 20
Trang 20
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 21
Trang 21
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 22
Trang 22
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 23
Trang 23
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 24
Trang 24
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 25
Trang 25
Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 26
Trang 26
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Đăng ngày 7/7/2017 3:47:54 PM | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 4.19 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?, Hình học 6. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? trong chuyên mục Hình học 6 được chia sẽ bởi thành viên Quế H� tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục Hình học 6 , có tổng cộng 26 page, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Toán học Toán 6 Hình học 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu MÔN: HÌNH HỌC 6 LỚP: 6c NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP! KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ đoạn thẳng AB,lấy điểm M nằm trên đoạn thẳng , bên cạnh đó 1)Viết tên những đoạn thẳng có trên hình vừa vẽ Hãy đo độ dài những đoạn thẳng AM, AB, MB , nói thêm So sánh AM + MB và AB, ngoài ra Tiết 9 Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM +MB = AB ? ?1(sgk/120), cho biết thêm Cho điểm M nằm

https://nslide.com/bai-giang/chuong-i-8-khi-nao-thi-am-mb-ab.0ktu0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Hình học 6


MÔN: HÌNH HỌC 6
LỚP: 6c
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP!
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vẽ đoạn thẳng AB,lấy điểm M nằm trên đoạn thẳng .
1)Viết tên các đoạn thẳng có trên hình vừa vẽ
Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AM, AB, MB .
So sánh AM + MB và AB.

Tiết 9
Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM +MB = AB ?
?1(sgk/120).Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi).
A
M
B
Hình 48a
Hình 48b
M
B
A

1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?
Hình 48a
AM = 2 cm
MB = 3 cm
AB = 5 cm
=>AM + MB AB
A
M
B
=
AM + MB = 2 +3 = 5
AB = 5
Hình 48b
AM = 1,5 cm
MB = 3,5 cm
AB = 5 cm
AM + MB AB
=
AM + MB = 1,5 +3,5
= 5
AB = 5
NX 1 : Nếu M nằm giữa A và B thì

AM + MB = AB

Ngược lại nếu M không nằm giữa A và B thì
AM + MB = AB hay không?
? Điểm M có vị trí như thế nào so với hai điểm A và B để AM + MB = AB
AM = 1 cm

AB = 4 cm
MB = 5 cm
AM + MB =

V?y AM + MB AB

M không nằm giữa A và B
1 + 5 = 6
AB = 4
AM + MB =


A
M
5cm
3,7cm
2,3cm
V?y AM + MB AB

TH 1: A,B,M thẳng hàng
TH 2: A,B,M không thẳng hàng
(4 6)
(65)
3,7 + 2,3 =6
AB = 5
Nếu M không nằm giữa A và B thì
AM + MB AB

NX 2:
Nhận xét:
Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
Tiết 9
Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM + MB = AB

1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB
15:49
Ví dụ: Cho M là một điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 5 cm, AB = 8 cm. Tính MB?
Gi?i:
Vì M nằm giữa A, B
nên AM
+ MB
= AB
Thay AM = 5, AB = 8, ta cú :
5 + MB = 8
MB =
MB = 3 (cm)
8 - 5
V?y MB = 3 cm
Cho ba điểm thẳng hàng ta chỉ cần đo ít nhất mấy đoạn thẳng là biết độ dài cả ba đọan thẳng ?
Cho ba điểm thẳng hàng ta chỉ cần đo ít nhất 2 đoạn thẳng là biết độ dài cả ba đọan thẳng
Thước dây
2.Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất
15:49
Thước cuộn
15:49
Thước gấp
15:49
Thước chữ A
Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải làm gì ?
Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải gióng đường thẳng đi qua hai điểm đó rồi dùng thước cuộn để đo.
* Do kho?ng cỏch gi?a hai di?m A v� B trờn m?t d?t nh? hon d? d�i c?a thu?c cu?n
+ Giữ cố định một đầu của thước tại một điểm .
+Căng th­ước đi qua điểm thứ hai .
CD = 18 m
A
B
- Giúng du?ng th?ng di qua hai di?m A v� B
- Sử dụng thước đo liên tiếp nhiều lần rồi cộng các độ dài lại
AB = 15 + 15 + 8 = 38 (m)
15m
8m
15m
* Đo khoảng cách giữa hai điểm A và B trên mặt đất lớn hơn độ dài của thước cuộn:
Khi di?m M n?m gi?a
hai di?m
A v� B
AM + MB = AB
M là gốc chung của hai
tia đối nhau MA, MB
M là điểm thuộc
đoạn thẳng AB
A, M, B (theo thứ tự)
thẳng hàng
Ghi nh?
v� AM + MB AB
M khụng n?m gi?a A,B
Ch? c?n do 2 l?n l� bi?t d? d�i 3 do?n th?ng
Bi?t A,B,M th?ng h�ng
Bài 1 : Hoàn thành các câu sau:
1. Nếu điểm ..... nằm giữa hai điểm A và C
thì AB + BC = AC
2. Nếu điểm I nằm giữa hai điểm H và K
thì .........................
B
HI + IK = HK
BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 2 (Bài 46/121 SGK): Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm. NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK?
GIẢI
Vì N là một điểm của đoạn thẳng IK
N n?m gi?a I v� K
nờn IN + NK = IK
m� IN = 3cm, NK = 6cm
Thay số ta có: 3 + 6 = IK
V?y: IK = 9 (cm)
Bài 3( Bài 47.SGK/ 121)
Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF.
Biết EM= 4cm,EF= 8cm.So sánh hai đoạn thẳng EM và MF
Vỡ M n?m gi?a E v� F
nờn EM + MF = EF
Thay s?, ta cú 4 +MF = 8
MF = 8 - 4
MF = 4 (cm)
V?y EM = MF(=4)
Bài giải
F
M
E
Nh? di?u ki?n khi n�o AM +MB = AB
Bi?t thờm m?t d?u hi?u n?a d? nh?n bi?t m?t di?m n?m gi?a hai di?m cũn l?i.
Do kho?ng cỏch hai di?m khi xa nhau trờn m?t d?t nh? phưuong phỏp c?ng do?n th?ng
L�m b�i t?p cũn l?i SGK/121,122.
Ti?t sau: luy?n t?p
Hưu?ng d?n v? nh�
N
M
A
B
AM + MN = AN
m� AN = BM
BN + NM = BM
n�n AM+MN = BN+NM
AM = BN
?
T/h 1:
Vỡ M n?m gi?a A v� N nờn
Vỡ M n?m gi?a M v� B nờn
Hướng dẫn bài tập 49 (sgk/121
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
Kính chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe!
Chúc toàn thể các em chăm ngoan học giỏi!

Sponsor Documents