1
10/16/2021
1
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC ONLINE
Môn: TOÁN – Đại số
LỚP 7
GV:
Tuần 6, tiết 6
Bài học: Luyện tập bài 7-8
Ngày soạn: 16/10/21; Ngày dạy: 18/10/21
NHẮC LẠI BÀI CŨ
 
Định nghĩa
Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Tính chất
Nếu
thì
Nếu
thì ta có các tỉ lệ thức sau:
(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
mở rộng
KHỞI ĐỘNG
Chọn câu trả lời đúng
3/ Cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
A.
B.
C.
C.
Luyện tập §7 + §8
Bài tập 1: Tìm x, y biết:

a)
c)
b)


Bài làm
a)
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

Suy ra:
Vậy x=42; y=30
b)
Ta có:
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
Suy ra:
Vậy x=6; y=8
Luyện tập §7 + §8
Bài tập 1: Tìm x, y biết:

a)
c)
b)


Bài làm
c)
Ta có:
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
Suy ra:
, Vậy x=6; y=8
Bài tập 2:
 
Gọi chiều dài mảnh đất là a, chiều rộng là b (a,b>0)
 
hay a + b = 24
Bài làm
 
Chu vi là 48 nên (a +b).2 = 48
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
 
 
Vậy chiều dài mảnh đất là 15m, chiều rộng là 9m.
Suy ra:
Bài tập 3:
Bài làm
Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số Tính mỗi cạnh của tam giác đó, biết chu vi của nó là
Gọi độ dài 3 cạnh tam giác lần lượt là a,b,c (a,b,c > 0)
Theo đề bài ta có:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
Suy ra:
, Vậy độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là 9,15,21
Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc các tính chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, xem lại bài tập đã giải

- BTVN: 56,57,58/SGK tr30 và BT gửi zalo lớp

- Chuẩn bị bài “ Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn”
Bài học đến đây là kết thúc
Chúc các em học tốt!
nguon VI OLET