KIỂM TRA BÀI CŨ
a) Căn bậc hai của một số a ................. là số x sao cho ........
không âm
 
b) Chỉ những số…. ……………. mới có căn bậc hai .
không âm
 
 
 
a
b
 
 
Tính chất của
căn bậc hai
Bạn An dùng giấy gấp một hình lập phương có cạnh là 4dm. Thể tích hộp giấy là
B. 16 dm3
A. 4 dm3
C. 64 dm3
Hình lập phương có cạnh là x thì V = x3
CĂN BẬC BA
V = 64 lít
a. Bài toán : Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa được đúng 64 lít nước. Hỏi người thợ phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu đêximet (dm) ?
Giải
Gọi x ( dm) là độ dài cạnh
của thùng hình lập phương.
 x = 4
Vậy độ dài cạnh của thùng là 4 dm.
= 64dm3
Ta có : x3 = 64 = 43
Thùng lập phương V = 64(dm3)
Tính độ dài cạnh của thùng?
Tóm tắt:
Từ 43 = 64, ta gọi 4 là căn bậc ba của 64
Hay căn bậc ba của 64 là (bằng) 4
1. Khái niệm căn bậc ba:
+) Căn bậc ba của - 8 là - 2 vì (- 2)3 = - 8
b.Định nghĩa căn bậc ba
+) 5 là căn bậc ba của 125 vì 53 = 125.
Ví dụ :
Căn bậc ba của một số a là một số x sao cho: x3 = a
Chú ý
ĐÁP ÁN:
Nhận xét:
* Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba
* Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba
Căn bậc ba của số dương là số dương
Căn bậc ba của số âm là số âm
Căn bậc ba của số 0 là chính số 0
BÀI TẬP
-
SHIFT
2
7
=
Bấm:
Vậy:
Hãy dùng MTBT kiểm tra lại kết quả ?1
Tìm hiểu công cụ
Căn bậc ba và căn hai có gì giống và khác nhau
Chỉ có số ..................... mới có căn bậc hai
Mọi số đều có .....................
Số dương có ......... căn bậc
hai là hai số đối nhau.
duy nhất một
- Bất kỳ số nào cũng chỉ có
................. căn bậc ba
- Căn bậc ba của số dương là……..
Số 0 có một căn bậc hai là ….
Số 0 có một căn bậc ba là …….
không âm
hai
0
căn bậc ba
- Căn bậc ba của số âm là...............
số dương
0
số âm
Hãy điền vào dấu (...) để thấy được sự khác nhau, giống nhau giữa căn bậc hai và căn bậc ba.
 
 
Khai phương
Khai căn bậc ba
 
Căn bậc n
của a
Chỉ số
Biểu thức dưới dấu căn
n là số TN lẻ ta có căn bậc lẻ như căn bậc ba....Căn bậc lẻ luôn tồn tại không cần đk
n là số TN chẵn ta có căn bậc chẵn như căn bậc hai.... Căn bậc chẵn chỉ tồn tại khi biểu thức dưới căn không âm
TÌM TÒI MỞ RỘNG
Căn bậc ba có tính chất gì? Tính chất của căn bậc hai có còn đúng với căn bậc ba không?
a. Tính chất của căn bậc ba.
Các tính chất này vẫn đúng với căn bậc ba
Tính chất căn bậc hai
2.Tính chất
 
 
b. Các ví dụ
Ta có

Luyện
Tập
Bài 1: Thực hiện phép tính theo các cách có thể
 
 
Luyện
Tập
Bài 1: Thực hiện phép tính theo các cách có thể
 
 
Cách 2
Cách 1
 
 
Trong các câu sau câu nào sai.
 
Kết quả bài toán trên đúng hay sai?
ĐÚNG
 
 
 
 
 
 
Vậy x = - 6
 
 
 
Vậy x = 26
 
Chú ý: Bài toán tìm x chứa căn bậc hai phải có đk để căn thức bậc hai xác định, sau khi tìm xong cần thử ĐK mới kết luận. Căn bậc ba không cần điều đó ta có thể lập phương hai vế hoặc dùng tính chất để làm
Luyện
Tập
 
VỀ NHÀ
Ghi nhớ: các công thức của căn bậc ba.- Đọc “Em có biết”
Bài tập về nhà: 67, 68, 69 (SGK/36)
Trả lời các câu hỏi và xem các công thức phần ôn tập chương Làm bài tập 70; 71; 72/ trang 40 SGK
Em có biết
Bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm:
Với ba số a,b,c không âm thì:
Dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c.
b) Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm,
chứng minh:
*) Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích
thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất.
*) Trong các hình hộp chữ nhật có cùng thể tích thì
hình lập phương có tổng ba kích thước nhỏ nhất.
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Trò chơi phần luyện tập củng cố
HS chọn miếng ghép số 1,2,3,4 tùy ý và trả lời câu hỏi sau
+ Gv bấm vào mũi tên để trở về trang đầu
+ HS tiếp tục chọn……
+ Ra bức tranh phía sau 4 miếng ghép và nêu ý nghĩa của nó
GV bấm vào bức tranh để ra sline Hướng dẫn về nhà
nguon VI OLET