Kiểm tra bài cũ
HS 1: Chữa bài tập 63/ sgk-tr 100?
HS2: Em hãy nêu các tính chất của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật ABCD có
AB=BC và AC cắt BD tại O?
Hoạt động nhóm (2 phút) : Em hãy dùng các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để làm bài tập sau? Chấm điểm câu 1 đến 6 là 1,5đ, câu 7 là 1đ.
Đánh dấu X vào ô thích hợp!
X
X
X
X
X
X
X
TIẾT 15 :
LUYỆN TẬP VỀ HÌNH CHỮ NHẬT
2. Bài 63 SGK-T100 :
H
Chứng minh :
Xét tứ giác ABHD có :
tứ giác ABHD là hình chữ nhật (đ/n)
AD = BH = x (tÝnh chÊt) (1)
AB = DH = 10
Mà DH + HC = DC
HC = DC - DH
HC = 15 – 10 = 5
Xét tam giác vuông BHC có:
BH = 12 (2)
Tìm x trên hình 90
Ở bài này em đã dùng những kiến thức nào về hình chữ nhật?
Hai cạnh hình chữ nhật này có kích thước là 12 ;10 thì chu vi của nó là bao nhiêu?
E
H
F
G
B
E
C
H
A
F
D
G
?
?
?
?
EFGH là hình chữ nhật
EFGH là hình bình hành
Góc EHG bằng 90 độ
EH = FG
EH // GF
EH là đường trung bình của
T.Giác ABD
=> EH//BD; EH= ½.BD( 1 )
FG là đường trung bình của
T.giác BCD
=> FG//BD; FG = ½.BD( 2 )
AC // HG ( …)
BD v. góc AC
=> BD v. góc HG
* EH // BD
EH vuông góc HG
Bài 65 SGK –tr 100
3. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi E, F,G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?
E
H
F
G
B
E
C
H
A
F
D
G
?
?
?
?
Hai đường chéo của tứ giác ABCD có phải là trục đối xứng của hình chữ nhật EFGH không?
Ta đã dùng dấu hiệu nào để chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật?
Hãy chọn hình mà em thích. Trả lời đúng hay sai để nhận quà!
CÂU HỎI 1
Giao điểm 2 đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó. Đúng hay sai?
ĐÚNG

Không có hình chữ nhật nào có hai đường chéo vuông góc với nhau.
Đúng hay sai?
sai
A
B
C
D
O

Một hình chữ nhật có đường chéo là 13 m, một cạnh góc vuông là 12 m thì có diện tích là 60 m2. Đúng hay sai?
ĐÚNG

Hình chữ nhật chỉ có một trục đối xứng. Đúng hay sai?
sai
D1 = D2 =
Ch?ng minh :
(t/c tia phân giác của góc)
D
A
B
C
H
E
F
G
4. Bài 64 SGK – tr 100:
Cho hình bình hành ABCD . Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật ?
Hình 91
Ch?ng minh :
D
T
B
C
H
E
F
G
4. Bài 64 SGK – tr 100:
Cho hình bình hành ABCD . Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật ?
A
K
Hướng dẫn học :
1. Đọc kĩ định nghĩa và tính chất , dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, hình bình hành .
2. Định lí áp dụng vào tam giác
3. Hoàn thiện bài tập 62; 64 (SGK - 100)
111 đến 115 (SBT – tr 71; 72)
Chúc các em học tốt
Xin chân thành cám ơn các thầy cô
nguon VI OLET