Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên

Đăng ngày 6/25/2017 4:28:49 PM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Lâm Đỗ Văn | Lần tải: 8 | Lần xem: 5 | Page: 20 | Kích thước: 1.18 M | Loại file: ppt
  • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên - 1
  • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên - 2
  • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên - 3
  • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên - 4
  • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên, Số học 6. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người tài liệu Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên thuộc danh mục Số học 6 được giới thiệu bởi thành viên Lâm Đỗ Văn đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào mục Số học 6 , có 20 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY LỚP 6/3 Vẽ một trục số và vẽ: Những điểm nằm cách điểm 0 ba doanh nghiệp, Hai cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 Đáp án: A B E D H C Các số nguyên dương Các số nguyên âm Tập hợp những số nguyên Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1, nói thêm Số nguyên - Tập hợp { , bên cạnh đó , bên cạnh đó , nói thêm ; -3; - 2 ; -1 https://nslide.com/bai-giang/chuong-ii-13-boi-va-uoc-cua-mot-so-nguyen.napu0q.html

Nội dung

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

DỰ GIỜ TIẾT

HỌC HÔM NAY

LỚP 6/3
Vẽ một trục số và vẽ: Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,
Hai cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0
Đáp án:
A
B
E
D
H
C
Các số nguyên dương
Các số nguyên âm
Tập hợp các số nguyên
Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
- Tập hợp { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm:
* Các số nguyên âm
* Số 0
* Các số nguyên dương
là tập hợp các số nguyên.
- Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z
Chú ý:
- Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
a
0
1. D?c v� cho bi?t c�c c�u sau d�y c�u n�o d�ng ,c�u n�o sai?
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Áp dụng:
Tìm mối quan hệ giữa tập N và tập Z
Z
N
{ . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . }
Z
=
{ 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . }
N
=
Mặt trời mọc
Nhiệt độ Khoảng 21 độ
Nhiệt độ -5 độ
Tuyết rơi
Núi Phan-xi-păng cao 3143m
Vịnh Cam Ranh
Có độ sâu -30m
Nhận xét:
Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau như:
Nhiệt độ dưới 0OC
Nhiệt độ trên 0OC
Độ cao dưới mực nước biển
Độ cao trên mực nước biển
Số tiền nợ
Số tiền có
Dơ? c�?n th?
Độ viễn thị
Thời gian trước Công nguyên
Thời gian sau Công nguyên
. . .
. . .
Nếu điểm A cách điểm mốc M về phía bắc
E
D
C
Nam
?1
3km được biểu thị là
Ví dụ:
+ 3km
+
-
Thì điểm B cách điểm mốc M về phía Nam 2km được biểu thị
-2km
Đọc các số biểu thị cá điểm C ,D,E
BT 8/70
a) Nếu - 5OC biểu diễn 5 độ dưới 0OC thì +5OC biểu diễn ………………
5 độ trên 0OC
b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao là ……………..
3143m trên mực nước biển
c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ………………..
số tiền Có 20000 đồng
?2
Trường hợp a
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới :
a) 2m;
1m
3m
2m
Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét ?
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới :
b) 4m;
?2
Trường hợp b
1m
3 m
4 m
Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét ?
Trường hợp a)
Trường hợp b)
?3
a) Ta có nhận xét gì về kết quả của ?2 trên đây ?
A
1m
A
1m
TH a/ ốc sên cách A 1m về phía trên.
TH b/ ốc sên cách A 1m về phía dưới
b) Nếu coi điểm A là gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu ?
Trường hợp a)
Trường hợp b)
?3
0
A
1m
A
1m
-1
+1
+1
-1
m
m
Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . }
2. Số đối
-1
-2
-3
-4
Dựa vào trục số, em có nhận xét gì về:
1 và -1 gọi là hai số đối nhau.
1 vaø -1 nằm về hai phía của điểm 0
Vị trí điểm -1 và 1 so với điểm 0
So sánh khoảng cách
từ điểm – 1 tới điểm 0
Và khoảng cách từ điểm +1 tới điểm 0
Và cách đều điểm 0
Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Số nguyên
Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . }
2. Số đối
* Trên trục số 1 và -1 nằm về hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0. Ta nói số 1 và -1 là hai số đối nhau


-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
* Số đối của 0 là 0
Ví dụ: -1 và 1 là hai số đối nhau
Khi đó : -1 là số đối của 1 , 1 là số đối của -1
BT: Điền số thích hợp vào ô trống
-7
3
0
-2
5
-6
1
Tr�n hình v? di?m A c�ch m?c M v? Phía t�y 3km
Ta quy u?c , di?m A bi?u di?n -3km khi dĩ:
C�u 1: S? bi?u th? di?m B l�:
a. -3km b. -1km c. 0 d. 2km

C�u 2: S? bi?u th? di?m C l�:

a. -3km b. -1km c. 0 d. 2km
Bài 10/SGK ( 71 )
Tóm tắt kiến thức
-Học thuộc khái niệm tập hợp số nguyên. Ký hiệu
-Hai số như thế nào là đối nhau ?
-Làm các bài tập còn lại SGK, bài 9 – 16 trang 55,56 SBT
-Chuẩn bị bài mới “Thứ tự trong tập hợp các số nguyên”