Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

Đăng ngày 11/27/2017 8:00:00 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Thắng Nguyễn | Lần tải: 23 | Lần xem: 23 | Page: 11 | Kích thước: 1.69 M | Loại file: ppt

  • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go - 1
  • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go - 2
  • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go - 3
  • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go - 4
  • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

TRU?NG THCS TR?N QUANG DI?U
?
BUÔN MA THUỘT
GV: NGUY?N VAN TH?NG
Tổ : TO�N TIN
Bài 59 trang 133 SGK.
Phát biểu định lí Py-ta-go thuận và đảo?

Tam giác nào là tam giác vuông trong các
tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
Bà Tâm muốn đóng một chiếc nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn ( h.134). Tính độ dài AC, biết rằng AD = 48cm, CD = 36cm
Ta có: ABCD là hình chữ nhật
=> ∆ADC vuông tại D.
(Định lý Py-ta-go)
Vậy: AC = 60 cm.
Tiết 42:
Luyện tập
Định lý Py-ta-go (t2)
I. Chữa bài tập
Bài 59 tr 133 SGK
II. Luyện tập
1. Bài 60 tr 133 SGK
Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC ( H BC). Cho biết AB = 13 cm;
AH = 12 cm; HC = 16 cm.
Tính độ dài các cạnh AC và BC .
* AC = ?

vu«ngAHC:
* BC= ?
BC = CH + HB
vu«ngAHB:
B
C
A
AB = BC
Giải
Gọi độ dài mỗi cạnh ô vuông là 1
M
N
P
Áp dụng định lý Pytago vào các tam giác vuông:
HD
∆ABC cân tại B
∆ABC vuông tại B
Xét tam giác ABC có:
AB2=BC2 (vì 5cm= 5cm) =>AB=BC
=> ∆ABC cân tại B (đn tam giác cân) (1)

AC2=AB2+BC2(vì 10cm = 5cm+5cm)
=> ∆ABC vuông tại B(Định lý Py-ta-go đảo) (2)
Từ (1) và (2) => ∆ABC vuông cân tại B
Hu?ng d?n v? nh� :
- Nắm vững định lý Pitago thuận và đảo.
- Làm bài tập 61; 62 (SGK- 133)
Ôn lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
Đọc trước bài “§8 : Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông”.
Bài 62( SGK-133): (Đố)Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con cún cách điểm O nhiều nhất là 9m (hình vẽ ).Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không? (các kích thước như trên hình vẽ)
B
C
O
F
N
3
6
A
D
5
10
E
M
4
8
Kính chào
quý thầy cô giáo.
Chào các em học sinh
Toán vui
Nam có 12 que diêm có độ dài bằng nhau. Nam xếp chúng l¹i thành một tam giác nh­ h×nh vÏ. Nam nhËn ra m×nh ®· xÕp ®­îc mét tam gi¸c vu«ng.
Hãy cho biết Nam đã dựa vào đâu để khẳng định Nam đã xếp được một tam giác vuông?
?