Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Đăng ngày 12/1/2017 4:47:20 AM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Thủy Nguyễn Thị Thanh | Lần tải: 193 | Lần xem: 4 | Page: 17 | Kích thước: 0.44 M | Loại file: pptx

  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 1
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 2
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 3
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 4
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

THỂ LỆ
+ Có 2 đội chơi, mỗi đội chơi có 4 bạn. Mỗi bạn sẽ chọn và dán tọa độ vào đúng với điểm đã được chấm trên mặt phẳng tọa độ. Đội nào xong trước, đúng và có đội cổ vũ nhiệt tình hơn thì giành chiến thắng và được nhận quà. (Lưu ý, bạn sau có thể sửa lỗi cho bạn trước trong đội mình)
+ Mỗi đội có tối đa 1 phút để hoàn thành bài của mình.
+ Các bạn còn lại trong hai đội sẽ có nhiệm vụ theo dõi, cổ vũ cho 2 đội chơi.

TRÒ CHƠI “ AI NHANH HƠN ”
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TRÒ CHƠI TIẾP SỨC
THỂ LỆ
+ Có 2 đội chơi, mỗi đội chơi có 4 bạn. Mỗi bạn sẽ chọn và dán tọa độ vào đúng với điểm đã được chấm trên mặt phẳng tọa độ. Đội nào xong trước, đúng và có đội cổ vũ nhiệt tình hơn thì giành chiến thắng và được nhận quà. (Lưu ý, bạn sau có thể sửa lỗi cho bạn trước trong đội mình)
+ Mỗi đội có tối đa 1 phút để hoàn thành bài của mình.
+ Các bạn còn lại trong hai đội sẽ có nhiệm vụ theo dõi, cổ vũ cho 2 đội chơi.
HẾT GIỜ
Bài 1: Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau:

Viết tập hợp {(x; y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên.

b. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy? Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các điểm A, B, C, D, E có tọa độ tương ứng là 5 cặp số trên?
4
Hàm số y = f(x) được cho trong bảng:
a.
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
-1
-4
B
C
E
Đáp án
b.Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy
- Biểu diễn tập hợp các điểm A; B; C; D; E trên mặt phẳng toạ độ .
-2
-3
-4
1
2
3
4
.
.
.
.
.
A
D
0,5
1,5
Tập hợp {(x; y)} là :
Đồ thị của hàm số là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng
trên mặt phẳng tọa độ.
Bài 2
Cho hàm số y = 2x.
Viết 5 cặp số (x ; y) với x = -2;-1; 0; 1; 2;
(Đặt tên cho 5 cặp số vừa viết)
b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Năm cặp số: (-2;-4), (-1;-2), (0;0), (1;2), (2;4)
x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
-----------------
--------------
-------
-----------------------------
------------------
----------------------------
--------------
--------
y=2x
b)
c)
Giải:
Đồ thÞ cña hµm sè y=ax (a≠0) lµ
mét đường th¼ng ®i qua gèc täa ®é.
x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
-------------
---------
----
---------------------------
------------------
-------------------------
-------------
-------
y=2x
y=ax
y=ax
y=ax
A
Đồ thị hàm số là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
Bài 3: Vẽ đồ thị của các hàm số:
y = x
O
. A
Đáp án
2
2
-2
1
-2
-1
1
-1
b. y = x
Với x = 1 ta được y = 1
=> A(1; 1) thuộc đồ thị
- Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = x
I
III
O
. B
IV
2
2
-2
1
-2
-1
1
-1
y = - x
* y = - x
Với x =1 ta được
y = -1 => B(1; -1)
Đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y = -x
II
y = x
O
. A
. B
IV
2
2
-2
1
-2
-1
1
-1
y = - x
I
II
III
Học thuộc các nội dung của bài.
- Làm bài tập 42, 43, 44, 45/73 SGK
- Chuẩn bị bài mới: Chuẩn bị tốt các bài tập, tiết sau luyện tập
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hướng dẫn bài 43/72
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4h
Thời gian chuyển động của người đi xe đạp là 2h

Quãng đường đi được của người đi bộ là 20km
Quãng đường đi được của người đi xe đạp là 30km

hộp quà may mắn
Nhà bác học
RƠ - NÊ -ĐỀ - CÁC
(1596 - 1650)