Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2)

Đăng ngày 10/13/2017 8:11:21 AM | Thể loại: Cùng học Tin học 5 | Chia sẽ bởi: Nga Nguyễn Thị | Lần tải: 27 | Lần xem: 4 | Page: 15 | Kích thước: 1.72 M | Loại file: ppt
  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) - 1
  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) - 2
  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) - 3
  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) - 4
  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2), Cùng học Tin học 5. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người bài giảng Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu(T1+T2) thuộc thể loại Cùng học Tin học 5 được chia sẽ bởi thành viên Nga Nguyễn Thị tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Cùng học Tin học 5 , có tổng cộng 15 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Cùng học Tin học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Môn: tin học Lớp 5 Ki?m tra b�i cu Em hãy nêu cách vẽ hình tròn? a, kế tiếp là b, thêm nữa c, thêm nữa d,còn cho biết thêm b, nói thêm a, thêm nữa c, nói thêm c, thêm nữa d, cho biết thêm Câu 1: Trong số dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là dụng cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông? Câu 2: Trong số dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là dụng cụ vẽ hình chữ nhật https://nslide.com/bai-giang/chuong-ii-bai-2-su-dung-binh-phun-mau-t1-t2.pt2v0q.html

Nội dung

Môn: tin học
Lớp 5
Ki?m tra b�i cu
Em hãy nêu cách vẽ hình tròn?
a.
b.
c.
d.
b.
a.
c.
c.
d.
Câu 1: Trong số công cụ sau đây, công cụ nào là công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông?
Câu 2: Trong số công cụ sau đây, công cụ nào là công cụ vẽ hình chữ nhật góc tròn?
Câu 3: Trong số công cụ sau đây, công cụ nào là công cụ vẽ hình E-lip, hình tròn?
a.
b.
c.
d.
b.
a.
c.
c.
d.
Câu 4: Trong số công cụ sau đây, công cụ nào là công cụ dùng để chọn vùng sao chép?
d.
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU
1. Làm quen với bình phun màu:
1. Chọn công cụ phun màu
2. Chọn kích cỡ vùng phun màu
3. Chọn màu phun
4. Kéo thả chuột trên vùng muốn tô màu
Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017
2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ
1
2
3
4
5
6
7
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU
2. Dùng bình phun trong tranh vẽ:
Hướng dẫn
1
Ta sử dụng công cụ
2
3
Ta sử dụng công cụ
Ta sử dụng công cụ
Hướng dẫn
Khi sử dụng công cụ cần chọn kiểu vẽ, nét vẽ cho phù hợp
2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ:
3
2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ:
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU (T2)
Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2017
thực hành
Hình 24
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU (T2)
Để vẽ được hình vẽ theo mẫu ta sử dụng công cụ nào?
thực hành
Dùng công cụ thích hợp để vẽ hình con thuyền lu?t sóng nhu mẫu trên hình 25.
Hướng dẫn
Hình 25
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU
Củng cố
Muốn sử dụng được bình phun màu ta thực hiện qua mấy bước?
Câu 1: Trong số công cụ sau đây, công cụ nào là công cụ bình phun màu?
a.
b.
d.
c.
d.
Câu 2: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng tăng kích cỡ bình phun màu?
a.
b.
c.
d.